Om man har et stort ansvar, så skal man ha betalt for det, om oppgaven krever høy kompetanse, så koster det. Ledere får derfor ofte godt betalt for viktig arbeid.

Men når fastlønna er flere millioner i året, og man på toppen får mange hundretusen i bonus, da er noe riv ruskende galt.

Lederlønningene i statsforvaltning og statseide selskaper har nådd et umusikalsk nivå, når vi ser hvordan forskjellene øker i Norge. I tillegg har antallet ledere som tjener mer enn statsministeren økt fra 100 til 300 de siste fem årene, det vitner om et utvikling ute av politisk kontroll. Den kontrollen må vi ta tilbake, og SV har derfor fremmet et forslag på Stortinget om å sette et lønnstak for ledere i staten ved statsministerens lønn.

Saken synes ikke å få flertall når det skal behandles neste uke, ei heller Senterpartiet, som tidligere selv har fremmet tilsvarende forslag, støtter SV her. Det andre regjeringspartiet, Arbeiderpartiet, forholder seg også passive i denne saken, og skylder på at de ønsker å utrede saken nærmere.

SV mener at det ikke er behov for å utrede det faktum at lønnsnivået for stadig flere ledere og direktører overstiger statsministerens godtgjøring, og at dette er feil. Å sette stopper for dette bør legges inn som et grunnleggende premiss i det videre arbeidet med en total gjennomgang av lederlønningene i staten. Regjeringen kan gjøre det enkelt for seg ved å støtte SVs forslag - dette ville gi et klart signal om at nok er nok, og at vi vil de økende forskjellene til livs i Norge – nå er det vanlige folks tur!