Det er satt av fire uker til ankebehandlingen av dommen mot arkitekt Breili og tidligere byggesaksleder Svensen. Også tidligere byggesaksleder Hans Petter Abrahamsens bot på 20.000 kroner skal behandles igjen. Han ble bøtelagt for saksbehandlingsfeil og tjenesteforsømmelse i tidligere Tjøme kommune.

Harald Svendsen fikk også inndratt et utbytte på 28.125 kroner. Etter at tingretten hadde behandlet saken, var dommen mot de tre tiltalte enstemmig.

Nye roller

Siden sist har arkitekt Rune Breili byttet ut sin advokat Vibeke Hein Bæra med Thomas Skjelbred i Elden advokatfirma AS. Det er også ny aktor i saken.

Fra Økokrims side, stiller førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik som ny aktor i saken, sammen med statsadvokat Maria Bache Dahl. Hun var også med i tingrettens behandling av saken.

Da saken ble behandlet første gang, tok det fem uker.

Her er fremdriftsplanen for ankebehandlingen:

Les også

Strandkongene – hør alle episodene her