Haugstulen vektlegger dette med «seriøs» oppdretter. En uavhengig domstol med tre høyst kvalifiserte dommere er etter en svært grundig prosess enig med Dyrebeskyttelsen Norge at genmaterialet til cavalier og engelsk bulldog ikke kan videreføres i dagens form uten å bryte loven. Haugstulen poengterer i overskriften at dommen må føles urettferdig. Den avlen som er gjort av «seriøse» oppdrettere over mange tiår har resultert i en domfellelse for brudd på dyrevelferdsloven. Dette bør folk ta innover seg. Dyrebeskyttelsen Norge ønsket nettopp å vise at de oppdretterne som omtales som «seriøse», faktisk bryter loven.

LES OGSÅ: Dommen mot NKK: Må føles veldig urettferdig

I innlegget ser vi også at dommen blir misoppfattet, og vi kan lese at nå kan hvem som helst andre enn «seriøse» oppdrettere avle cavalier og bulldogg i Norge. Dette er en feiltolkning av dommen. Oslo tingrett har tolket dyrevelferdsloven § 25 med tanke på disse to rasene. Den samme paragrafen gjelder for alle. Det er derfor ingen grunn til å tro at tingretten hadde kommet til en annen konklusjon hadde saken vært rettet mot uregistrerte oppdrettere.

Dyrebeskyttelsen Norge tror at økt fokus på hundenes helse vil gjøre valpekjøpere mer bevisste på hva de kjøper. Dyrebeskyttelsen Norge jobber aktivt mot både valpefabrikker og ulovlig import. Dommen har på ingen måte åpnet for denne typen aktiviteter, som uansett er ulovlige.

LES OGSÅ: Julie (34) om flytting av hundeparken: – Vi skal mobilisere. Vi gir oss ikke

Og til sist: Dette handler ikke om å forby raser, og den listen som Haugstulen forteller om, finnes ikke. Dyrebeskyttelsen Norge valgte naturligvis to av de sykeste rasene i sitt søksmål. Dyrebeskyttelsen Norge har ikke gjort noen vurdering av om det er andre raser som rammes av forbudet eller om andre arter rammes, men det er klart at det er enkelte andre hunderaser som har tilsvarende utfordringer som cavalier og engelsk bulldog. Særlig er pusteproblemene til engelsk bulldog minst like fremtredende hos fransk bulldog og mops. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker ikke å kjøre flere slike saker i retten. Vi ønsker at hundemiljøet skal ta denne dommen på alvor og gjøre nødvendige endringer som sikrer at alle hunder avles med god funksjon og helse.

Rettssaken mot NKK, Norsk Cavalierklubb og Norsk Bulldog Klubb kommer som et resultat av at flere tiår med råd, uttalelser og dialog ikke har ført til bedring i hundenes helse. Vi er nå glade for at tingretten er enig med oss i at det er helt uakseptabelt å avle videre på raser som er så syke. Denne dommen sender et sterkt signal, som bør føre til reelle endringer i måten vi avler hunder.

LES OGSÅ: Naboer med klar beskjed: – Hundeparken må flyttes

Det er fortsatt lov å sette i gang kryssavlsprosjekt for å redde disse nydelige hunderasene. All hundeavl er regulert av det samme lovverket og alle hunder skal avles friske med god funksjon og god helse, dette gjelder både for rasehunder og blandingshunder. Dommen er en seier for alle som er glade i hunder og som ønsker friske hunder. Loven er laget for å beskytte hundene våre mot menneskers uvettige handlinger. Her ser vi at loven virker etter sin hensikt.