Gå til sidens hovedinnhold

Driver varaordføreren sololøp i strandsonen?

De er ikke for ulovligheter, nei bevares. De er bare mot loven.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er bra vi får det svart på hvitt: Høyre og Senterpartiet i Færder kommune mener at plan- og bygningsloven praktiseres for stivbeint i strandsonen. De er ikke for ulovligheter, nei bevares. De er bare mot loven. Derfor vil de endre den, slik at de også i fortsettelsen kan undergrave byggeforbudet i strandsonen gjennom dispensasjoner, med den følge at strandsonen bygges ned og privatiseres bit for bit.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet i Færder har nemlig sin egen forståelse av dispensasjonsadgangen i plan- og bygningsloven. De mener dispensasjoner kan innvilges dersom omsøkte tiltak ikke er til sjenanse for allmennheten og overser det faktum at dispensasjonsadgangen kun gjelder tiltak som er til fordel for allmennheten. Så lenge Høyre og Frp med støtte i KrF utgjorde flertallet i kommunen, var dette vanlig praksis - ofte i strid med faglige råd og fylkesmannens anvisninger.

Les også

For stivbent i strandsonen, mener Høyre- og Sp-politikere i Færder

For mange velgere i Færder var forvaltningen av strandsonen en hovedsak ved siste kommunevalg. Det førte som kjent til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Felleslista, MDG og Kr.f. vant flertall. Dermed skulle alt ligge vel til rette for en mer restriktiv strandsonepolitikk. Problemet er bare at Senterpartiet, som i utgangspunktet støttet maktskiftet i kommunen, i flere aktuelle saker slår lag med høyrepartiene og dermed skaper flertall for feil lovforståelse – sist manifestert ved behandlingen av en søknad om etterhåndsgodkjenning av noen forstøtningsmurer i Øraveien 24 på Nøtterøy. Trolig er det partiets tradisjonelle grunneierinteresser som tar overhånd på fellesskapets bekostning. Her har statsforvalteren (fylkesmannen) sett seg nødt til å gripe inn for å hindre at ulovligheter belønnes i ettertid.

Les også

Karen (Ap) slår tilbake mot Høyre og Sp: – Fulgte ikke loven og faglige råd

I tid faller dette sammen med Sivilombudsmannens gjennomgang av dispensasjonssøknader i strandsonen i tre kommuner – Lindesnes, Kragerø og Askøy. Den viser at hele 85 prosent av dispensasjonssøknadene i perioden 2016 til 2019 ble innvilget! Undersøkelsen viser at det store flertallet av de vedtakene som ble fattet var begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som har liten vekt! Sivilombudsmann Hanne Harlem tviler på om kommunene har forstått loven korrekt.

Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er stort bedre i kommunene langs Oslofjorden, der nedbygningen av strandsonen har vært et besværlig problem i flere tiår og der 70 prosent av strandsonen er utilgjengelig for allmennheten.

Les også

Ble spurt ut om vennetjenestene: – Breili er en empatisk mann med høyt utviklet empati

Enn så lenge har vi en statsforvalter i Vestfold og Telemark som står vakt om strandsonen og som griper inn overfor kommunene når de forsøker å omgå byggeforbudet i strandsonen gjennom dispensasjoner og såkalt «etterhåndsgodkjenning» av lovbrudd. Men hvor lenge varer det? Regjeringen har nemlig ambisjoner om å liberalisere plan- og bygningsloven, slik at kommunene får større avgjørelsesmyndighet i dispensasjonssaker. Skjer det, må allemannsretten vike for ytterligere privatisering av strandsonen.

Derfor blir høstens stortingsvalg avgjørende. Arbeiderpartiet vil skjerpe plan- og bygningsloven, begrense dispensasjonsadgangen og styrke allemannsretten. I et fremtidig rød-grønt regjeringssamarbeid blir Senterpartiet tungen på vektskåla. I det lengste vil jeg håpe at også Senterpartiet vil verne om fellesskapets interesser i strandsonen. I så fall er det partiets varaordfører i Færder som kjører solo. Det er ikke første gang.

Les også

Rune Breili forklarte seg forvirrende om nyttårs-sms, et av politiets sentrale bevis

Kommentarer til denne saken