Det blir 30 hus og eiendommer som blir innløst, sies det. De som må flytte vil nok se broen på en annen måte. Disse øyfolkene vil nok ikke rope hurra for den flotte brua. En pen bro er flott syn, men har også noen problemer. En bro er utsatt for vær og vind. Broen må tåle vintervær med mye snø og is. På sommeren kan det bli sterk vind og mye regn. Når ekstremvær kommer vil veien bli stengt. Da er en tunnel mye sikrere hele året. Bygging av tunneler i Norge har vi mange eksperter på. Norge har bygget tunneler fra noen hundre meter til mange kilometer lange tunneler, som det kjøres i hver dag.

Vår/min tunnel fra Borgheim til E18 på fastlandet vil bli omtrent 7 km lang. Hva kan den tunnelveien koste? Beregninger som er gjort viser at den vil koste omtrent 4,7 milliarder som ferdig vei. Men den øker i pris dess lenger vi venter, for materialkostnader og lønninger øker stadig. Ingen må flytte i Færder kommune, og tunnelen kan også bli en forbindelse til Stokke, eventuelt også til Brunstad.

Hvis Tønsberg kommune vil, kan en tunnel under Hogsnesbakken bygges også. Da kan de som bor i Hogsnesbakken fortsatt bo og bruke veien, men gjennomkjøringen av biler blir forbudt. Hogsnesbakken blir en gang- og sykkelvei for lokalbefolkningen til Jarlsberg og Tønsberg by. Tunnelen under Hogsnesbakken må betales av Tønsberg kommune. Pris blir omtrent 700 millioner kroner (prisen er usikker). Nå er det i disse dager blitt aktuelt med tilfluktsrom, som Færder kommune har få av. Med tunnel vil det bli betydelig bedre for øyfolket med trafikk til fastlandet i fremtiden, og med sikkerheten.

Hvordan skal veien finansieres? Stortinget bevilger pengene, en bom blir stående i 15 år, der alle kjørende må betale en avgift. Men også Tønsberg kommune må betale, for Tønsberg slipper gjennomkjøringen til Færder kommune. Fylkeskommunen også.

Det siste jeg leste er at våre politikere har brukt mye penger på å forberede ny vei til fastlandet, 100 millioner kroner eller mer? Men nå jobber politikere med å «barberere» for å få veien billigere. Mindre enn 5,1 milliarder kroner? Våre politikere må ta til fornuft, er det virkelig deres mening at 30 familier må/skal flytte? Det er etter min mening ikke bra politikk når det finnes andre muligheter til å bygge ny vei til fastlandet som ikke lager trøbbel for øyboere.