Psykisk vold i parforhold, slik som nedbryting, nedgradering, grenseoverskridelser, trusler, skremsler, trakasseringer og mobbing, skjer. Psykisk vold og mobbing er ett av voldens mange ansikter, og det skjer dessverre mye av det. Det skjer i alle samfunnslag, og både kvinner og menn er utsatt for dette skadelige. Mange voldsutsatte forteller meg at de føler seg alene, som om det de opplever av dette skadelige er en sjeldenhet. Det er det altså ikke. Du er ikke alene.

LES OGSÅ: Økning i nødanrop om selvmord de siste ukene

Å være i et forhold der man blir utsatt for psykisk vold og mobbing er veldig skadelig, og det er ikke bare å gå, slik som mange uvitende tror. Det er også et veldig skamfullt levesett å være i, og mange holder antagelig tilbake og ikke forteller omgivelsene sine om hvordan man har det og hva man blir utsatt for, på grunn av skammen man føler.

Jeg følte meg også veldig alene, og at ingen forsto, da jeg ble utsatt for den skadelige psykiske volden og mobbingen gjennom mange år. Og jeg skammet meg. Flere ganger opplevde jeg episoder der jeg var så psykisk nedbrutt av forakten, trakasseringene og mobbingen som hele tiden skjedde, at det føltes som ingen annen utvei enn å ville avslutte livet, og at alle ville få det bedre uten meg.

LES OGSÅ: Trenger du noen å snakke med? Bruk kommunens tilbud!

Vendepunkt

Episodene der jeg hadde sunket ned i den aller dypeste og mørkeste fortvilelsen min, og bare ville avslutte livet, var veldig intense og altoppslukende, men hver gang endret noe seg i meg, og jeg følte et vendepunkt. Og til slutt tok jeg noen konkrete beslutninger og valg som reddet livet mitt, blant annet oppsøkte jeg et krisesenter og fikk uvurderlig og livsnødvendig hjelp der. På krisesenteret deltok jeg bl.a.i et gruppetilbud for voldsutsatte, og det var da jeg forsto at jeg ikke var alene om det jeg hadde opplevd.

Psykisk vold og mobbing i parforhold kan være utfordrende å ta innover seg, forstå og akseptere at foregår hvis man er uvitende og har lite kunnskap. Og da er det enkelt heller å velge å fornekte eller bortforklare det som skjer, framfor å tro på det som blir fortalt om dette vonde.

LES OGSÅ: Åpenhet om selvmord forplikter


Hadde et valg

Dette kan jeg si med bakgrunn i egne erfaringer. Så lenge jeg skjøv til side, distanserte meg fra og fornektet og bortforklarte truslene, trakasseringene, forakten og nedlatenheten som jeg stadig ble utsatt for, skjedde det ingen verdens ting. Men så snart jeg kjente godt etter, og virkelig tok innover meg alt det slemme jeg ble utsatt for, dette unike øyeblikket av erkjennelse av alt, så følte jeg at noe endret seg i meg. Jeg fikk følelsen av å ha valg, og jeg ba om hjelp.

LES OGSÅ: Veronica åpner døra for unge etterlatte ved selvmord etter Maud Angelica Behns minnetale

Jeg reiste meg igjen og bestemte meg for å være åpen om det som hadde skjedd med meg, og dermed bli en stemme som representerer alle de som av forskjellige grunner ikke våger å snakke høyt om det de opplever av dette skadelige.

Du er ikke alene. Det er hjelp å få. Er du utsatt for psykisk vold, overgrep, forakt, trakasseringer og mobbing, så snakk med fastlegen din om det, eller oppsøk et krisesenter og benytt deg av tilbudene som de har. Du kan også ringe den nasjonale hjelpelinjen for vold og overgrep på tlf 116 006. Det er gratis å ringe, og du kan være anonym.