– Du kan ikke tro hvor glatt det er

Det var speilblank is på strekningen hvor skolebussen kjørte av veien og veltet.