Dersom en velger et av matematikkprogramfagene S=samfunnsfaglig eller R=realfaglig på Vg2 (2. klasse) er det tilstrekkelig å bestå, altså minst karakteren 2. Dette blir stadig underkommunisert og på ny av Samuelsen. Dette har ført til at elever som behersker matematikk godt og som har plan om å bli lærere ikke våger å ta S- eller R-matematikk fordi de tror at de må ha 4 i disse fagene. Kravet for å komme inn på lærerutdanningen er altså 2 i matematikk for elever som tar S1 eller R1 på Vg2.

Les også

Den forhatte fireren: Mattekravet stenger døra for gode lærere

Jeg er helt enig med Samuelsen i at alle fag i skolen er viktige, men han har vanskelig for å forstå hvorfor matematikk er viktigere. Jeg for dette i mitt forrige debattinnlegg, men jeg gjentar gjerne:

  1. Matematikk er for det første et viktig redskapsfag for mange andre vitenskaper, spesielt innen naturvitenskap og økonomi. I alle fag er det nyttig og nødvendig med gode matematikkunnskaper.
  2. For det andre er matematikk den eneste eksakte vitenskap der alle utsagn er enten sanne eller usanne, ja eller nei, strøm eller ikke strøm. Det siste har gitt grunnlaget for den enorme digitale revolusjonen vi har opplevd de siste tiårene.
  3. For det tredje har matematikkfaget en egenverdi som øker evnen til logisk tenkning og bedre mulighet til å systematisere og organisere verden omkring oss. Uten matematikk ville demokratiet gå til grunne.

Til slutt vil jeg presisere at jeg først og fremst ikke har engasjert meg i denne debatten for å forsvarer firer-kravet, men fordi svært mange, Samuelsen inkludet ikke holder seg til sannheten. Det er ikke sant at en må ha karakteren 4 i matematikk for å være kvalifisert søker til lærerutdanningen. Velger en elev 1P på Vg1 og S1 på Vg2 holder det med karakteren 2 i gjennomsnitt.