De sykeste hundene? I forsikringsbransjen er det pengene som råder, de sykeste hundene koster selvfølgelig mest å forsikre. Cavalier King Charles spaniel kommer ikke inn på topp 28 listen engang, så hvorfor er den saksøkt? Engelsk bulldogg ligger riktignok på listen, men nede på 8. plass.

De sykeste hundene er ifølge forsikringsbransjen: https://dyreliv.no/hund/dyreste-hunderaser-forsikring/

Disse damene har også fått utgitt artikkel i Norsk veterinærtidsskrift, Utgave 5 – 2020, (https://nvt.vetnett.no/journal/2020/5/m-52/%C3%86rlig_talt:_Helsetester_legitimerer_uetisk_avl) der de kommer med flere usannheter om cavalier:

«I alt er cavalieren predisponert for 27 ulike arvelige sykdommer, Mange av dem er vanlige hos rasen og medfører lidelse», dette har de tolket ut fra en bok (Gough A, Thomas A, O’Neill D. Breed predispositions to disease in dogs and cats. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2018) som omhandler sykdommer hos hund og katt. Til sammenligning når man vurderer andre raser på samme måten i denne boken er det flere raser (mer eller mindre alle) som har flere sykdommer de er predisponert for bl.a. har border collie 32, bokser 42, golden retriever 53, grand danois 31, schæfer 70, labrador 74 og cocker spaniel 55 sykdommer.

Er da engelsk bulldogg og cavalier virkelig Norges sykeste hunder?

Gavepakke

Dyrebeskyttelsen har fått en gavepakke pyntet med gull og diamanter fra NKK og Cavalierklubben, for i RAS (Rasespesifikk avlsstrategi for CKCS) står det nemlig angående bilyd på hjertet:

«I USA fant de en forekomst på 9 % for hunder under ett år, på 56 % for hunder som er fire år eller eldre, og 100 % for hunder som er over 10 år. I Sverige fant de en forekomst på 50 % ved 7-års alder og 100 % ved 10-års alder. I England fant de en forekomst på 59 % for hunder over 4 år. Kort oppsummert kan man si at omtrent halvparten av hundene har bilyd ved 5-års alder og så godt som alle har bilyd ved 10-års alder.»

Hvorfor dette står der, kan man jo lure veldig på, men det viser ikke til hvem, hva, hvor eller hvordan disse tallene har kommet fram. Men når dette blir presentert som vitenskapelig sannhet i Norsk veterinærtidsskrift er det kanskje ikke så rart at til og med veterinærer tror på dette. På grunn av dette er det nok mange cavalierer som går på hjertemedisin helt unødvendig da undersøkelsene av hjertet blir foretatt ved auskultasjon av hjertet (lytting med stetoskop) og da er det lett å høre noe som ikke er der når det er 100 prosent forventet at alle har bilyd. Det står jo i Norsk veterinærtidsskrift …

Men det er ikke til å legge skjul på at bl.a. cavalier har utfordringer med hjertet, de er predisponert for en hjertelidelse som nesten alltid viser seg før fylte tre år, derfor HAR allerede NKK som krav at hjertestatus skal være uten anmerkning og avlsdyret være over tre år for å få registrert valpene i NKK. NKK har også flere helsekrav til engelsk bulldogg som må oppfylles før valper kan registreres. Denne sikkerheten vil bli borte hvis NKK ikke lenger får registrere valper etter bulldogg og cavalier.

Det er trist at Norsk veterinærtidsskrift publiserer utsagn som det ikke finnes vitenskapelige belegg for, og som flere veterinærer vil ta som en sannhet.

Bruker vanvittige summer

Hvis du støtter Dyrebeskyttelsen økonomisk, burde du stille spørsmål om pengebruken til de nevnte personer er noe du vil være med på å støtte: De har tappet kontoen til Dyrebeskyttelsen for flere titusener som er brukt til rettssak for å stanse seks oppdrettere (det er veldig mange oppdrettere igjen, så rasene blir overhodet ikke borte) fra å avle på to raser, og det er ikke slutt med dette, dommen er anket og Dyrebeskyttelsen vil igjen bruke vanvittige summer. Er det virkelig dette du vil støtte, en fanesak for to personer som har tatt på skylapper og øser ut penger uten å direkte hjelpe et eneste dyr?

Det finnes flere andre dyrevernsorganisasjoner man kan støtte som bruker pengene direkte på dyrene.

Engelsk bulldogg er en morsom rase for spesielt interesserte, de blir ikke mindre interessert hvis tre oppdrettere får forbud, (det er tre oppdrettere for hver rase), kanskje tvert imot. Og cavalieren har et så nydelig gemytt at den blir nok også værende.

Damene tror de har fått stoppet all avl på engelsk bulldogg og cavalier King Charles spaniel, men det ER faktisk sånn at alle kan lovlig avle på cavalier og bulldogg selv om Dyrebeskyttelsen ikke er enig.