Årsaken er mest sannsynlig at beboere benytter sine terrasser til å tilfredsstille  sitt røykebehov. Undertegnede har både skriftlig og muntlig overfor styret i borettslaget og de respektive leiligheter som røyken kommer fra bedt om at dette må det bli slutt på!

Det har ikke nyttet, og jeg blir forklart fra beboere og styret i borettslaget at jeg ikke kan bli tatt hensyn til, da terrassene er unntatt fra røykelovens forbudsregler. Det har blitt så plagsomt at sengeklær og annet tøy blir innsmurt med røyk både sent og tidlig! Jeg vet snart ikke hva jeg gjøre!

Flere beboere jeg snakker med forholder seg rolig til dette, og mener jeg må flytte, hvis jeg ikke kan avfinne meg disse forholdene.

LES OGSÅ: Det blir dyrere å drikke og røyke

Flere i samme situasjon

Jeg har tidligere omtalt dette i avisen, og fått flere telefoner på bakgrunn av slike plager fra beboere i andre borettslag. Det finnes ingen lover og ordensregler som handler konkret om dette, men eierseksjonsloven og borettslagsloven har generelle regler (slik jeg ser det) som sier at boligen ikke må brukes på en slik måte at det er til urimelig ulempe for naboen!

Paragraf 2 i naboloven fastslår at ingen må ha eller gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboen! Inntil den nye røykeloven, som kommer våren 2019, og som omhandler dette, er på plass, bringer jeg dette frem på vegne av meg selv og andre som må lide for andre menneskers egoistiske røykelidenskap.

Førøvrig ønsker jeg røykere og ikke-røykere god jul!