Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Sky, inkludert Farrisbrua og den 1,3 kilometer lange Martineåstunnelen åpnes trolig i slutten av mars.

I tiden som gjenstår fram til åpningen skal veivesenet ferdiggjøre alt det tekniske i tunnelen og på Farrisbrua, og klargjøre den nye strekningen sør for Martineåstunnelen for trafikk.

Over til gamle E18

Derfor vil også norgående trafikk fra Skykrysset til åpningen av Martineåstunnelen bli ledet over fra nye til gamle E18 og sammen med sørgående trafikk, passere inntil barkfyllinga på Sky.

Dette er den siste midlertidige omleggingen av trafikkmønsteret ved Sky, før den aller siste skjer når den nye veien endelig er åpen for trafikk.

Trafikken fra Telemark og nordover må da ta av fra firefelts E18 i Skykrysset, og altså kjøre opp i rundkjøringen over nye E18, og ned på den gamle hovedveien.

Les også: Utsetter åpningen av Farrisbrua i tre måneder

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Det vil her da bli snakk om to kjørefelt, og Statens vegvesen regner med at omleggingen skal gå uten problemer.

– Vi fikk en del ulykker i fjor da trafikken gikk begge veier på to av feltene på nye E18, og måtte foreta trafikksikringsarbeid der, men regner med at avviklingen skal gå bedre nå fordi gamle E18 jo kun er tofeltsvei, sier prosjektleder for nye E18, Gunn Brungot.

– Årsaken til problemene i fjor var nok at bilistene trodde de fortsatt kjørte på firefelts vei da de kom fra Telemark. Dette vil de ikke kunne oppleve nå, sier hun.

Les også: Bli med høyt opp - 334 trappetrinn over Larvik

Stenger kanskje avkjøring

På gamle E18 forbi barkfyllinga er det i dag to avkjøringer; en som går over nye E18 og opp mot Kleiver, og en som går ned mot Anvik og Vassvik ved Farris.

– Vi kommer til å vurdere om vi skal stenge avkjøringen mot Kleiver mens all E18 trafikken går på den gamle hovedveien.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

– Veien ned mot Anvik og Vassvik kommer vi ikke til å stenge. Vi har nå åpnet for innkjøring til disse stedene på Skiensveien fra Farriseidet, og da regner vi med at trafikken fra E18 ved Sky blir begrenset, sier Gunn Brungot.

Hektisk innspurt

Gunn Brungot sier hun gleder seg til at hele strekningen blir åpnet i mars, men at det fortsatt gjenstår en god del arbeid før alt er klart til åpning.

– I Martineåstunnelen gjenstår arbeid med montering og testing av det tekniske utstyret. På den nye E18-strekningen sør for tunnelen skal det blant annet gjøres klar støyvoll og autovern, sier Brungot.

– I tillegg skal skiltportaler på plass, og ikke minst masse trafikkstyringsutstyr som også skal grundig testes, sier hun.

Statens vegvesen henstiller ellers til trafikantene å være oppmerksom på møtende trafikk i Sky-krysset i overgangen fra ny til gammel E18 sørfra fra natt til tirsdag, og overholde vikeplikten i rundkjøringen.

Bildeserie

Se de nye bildene fra tårnet på Farrisbrua