Steinraset på E18 stengte veien i mer enn 12 timer

Lørdagens steinras på E18 i nordgående retning ved Undrumsdal førte til at trafikken ble omdirigert via Bispeveien.