Det nærmer seg slutten på veivesenets oppgradering av E18-tunnelene, alt skal være ferdig til sommeren. Mens bilistene fikk suse fram på fire felt i juletrafikken, braker det løs igjen til helgen. Da blir E18 mellom Brekketunnelen (like etter første avkjøring til Holmestrand sørfra) og Islandkrysset (ved kafeen over veien) helt stengt. Mer om tunneloppgraderingene kan du lese her og her.

– Omkjøring for sørgående trafikk vil fra Islandkrysset bli ledet over til fylkesvei 35 (Bispeveien), mens nordgående trafikk blir ledet fra Helland inn på fylkesvei 315 gjennom Holmestrand, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: – Automatiske baklys kan overraske førere bak deg

Mange ulykker

Mens trafikken ruller på Bispeveien og gjennom Holmestrand, sørger veivesenet for at trafikken gjennom Brekketunnelen kan gå i ett løp. Oppgraderingen skjer i løpet som holdes stengt.

Oppgraderingsarbeidene på E18 har ikke forløpt smertefritt. Det har skjedd et utall uhell og ulykker, med og uten personskader, gjerne fordi bilister som kommer susende på firefelts vei sliter med å flette seg på plass når veien blir smalnet inn til to felt.

LES OGSÅ: Har tatt grep etter tunnelulykker og ber bilistene om å dempe farten

Veivesenet har arbeidet seg sakte, men sikkert sørover på de seks E18-tunnelene som er lengre enn 500 meter, som utløser krav om oppgradering. Samtidig som tunnelene blir oppgradert til EUs krav til sikkerhetsstandarder, får de en grundig overhaling; etter mer enn 15 år med økende trafikk er de utsatt for stadig mer slitasje.

Store beløp

Ifølge veivesenet har Regjeringen satt av 8 milliarder kroner til oppgradering av alle veitunneler i landet som er lenger enn 500 meter.

– I Region sør er det i alt 31 tunneler over 500 meter som skal rehabiliteres. Tunnelene er av varierende lengde, alder og trafikkmengde. Varierende er også hva som skal utføres av arbeid inne i tunnelene og innebærer alt fra utskifting av elektroteknisk utstyr, ny vann og frostsikring, brannbeskyttelse og utskifting av veioverbygning, skriver vegvesen.no.

LES OGSÅ: Reagerer på lang tid fra bilstans til tunneltrafikken blir stengt