SV er som TB bekymret for at ulikheten øker i Tønsberg kommune. Økte matpriser, strømpriser og renter treffer barnefamilier, uføre, pensjonister, fattige og andre utsatte grupper hardt. Vi går inn i en dyrtid.

Dyrtiden treffer også kommunen, og fører til behov for kutt neste år på ca. 120 millioner. Dette er det samme som eiendomsskatten ville gitt kommunen i inntekter. SV roper ikke på eiendomsskatt, men vi mener det er bedre enn ytterligere kutt, når vi samtidig trenger å styrke bemanningen i barnehage og skole.

Dette lovet alle partier i valgkampen, uten at andre enn Rødt og SV, som vil ha eiendomsskatt, har klart å finne penger til det. Tønsberg bryter fortsatt lærenormen. Barnehager i nye Tønsberg får mellom 580.000 – 800.000 kr mindre enn i tidligere Re kommune, og varm mat er borte.

LES OGSÅ: Illevarslende signaler

Ikke bedre å kutte andre steder

Å skjerme barn og unge fra kutt blir vanskelig. SV synes ikke det er bedre å kutte i hjemmesykepleie, utsette bygging av nye sykehjem eller å fortsette å stenge sommer avlastningen for barn med nedsatt funksjonsevne. Tønsberg, i motsetning til de fleste andre norske kommuner, velger å bruke mindre penger på skole og barn og unge.

Oslo har eiendomsskatt, og er i ferd med å innføre gratis SFO (aktivitetsskole) for alle barn, mens Tønsberg har en av landes dyreste SFO-ordninger. Om SVs budsjetter med eiendomsskatt hadde blitt vedtatt kunne vi fått til det samme i Tønsberg. I tillegg kunne folk fått rett til barnehageplass i nærmiljøet, og hatt flytende barnehage opptak.

Eiendomsskatt med bunnfradrag er en skatt som treffer bra. Uføre, minstepensjonister, fattige, barnefamilier og vanlig folk bor i mindre boliger enn rikfolk. Eiendomsskatten vil også bidra til at skatteflyktninger og skatteplanleggere må bidra mer. Formuer kan skjules, men boligen må ligge i en kommune. SV forslo i fjor bunnfradrag på 3 millioner, og det bør trolig økes i år for økende boligpriser og dermed verdi på bolig.

LES OGSÅ: Varsler tøffe tider for økonomien i Tønsberg: – Dette blir krevende

De breieste skuldrene

Det viktige er at eiendomsskatten med bunnfradrag treffer dem med de breieste skuldrene. Skal vi redusere utgiftene for barnefamilier er reduserte SFO-satser og søskenmoderasjon mer treffsikkert enn å skjerme de i store villaer. Flere voksne i barnehager og skole er kanskje viktigere?

Neste år må Tønsberg kommune nok en gang bruke av fondene sine, utsette investering, la bygg forfalle, og droppe gode nødvendige satsinger på barn og unge. UNICEF-undersøkelsen blir kritisert for å legge stor vekt på investeringer. Samtidig står vi ovenfor en skolestruktur debatt, behov for bygge nye skoler, få bort brakke paviljonger, bygge gode uteområder og leke plasser. Gode fellesskapsarenaer er viktige i krisetid!

LES OGSÅ: Olav (SV) frykter eksplosjon i vansker for barn og unge: – Vi må handle nå

Skal vi gjøre noe med de økte forskjellene, trenger vi en sterk kommune, med nok folk i skole og barnehager til at alle barn har det bra, kulturskole for alle, penger til en sosialboligpoltikk, og lage trygge nærmiljøer. Det har vi ikke råd til i dag. Derfor trenger vi eiendomsskatt. Ingen ting er mindre solidarisk enn å sende regningen til de som treger kommunen mest–for å skjerme de med store hus og mye penger. Det er bare de rike som tåler en fattig kommune.