Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsutvikler får grønt lys til å avvikle Teie sentrum

Varaordfører i Færder kommune, Richard Fossum (Sp), er en fleksibel politiker. Han er ikke så nøye med om dagens standpunkter stemmer med gårsdagens utsagn, bare noen tjener på det.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med tanke på at han vært medlem av Fortidsminneforeningen og tatt initiativet til DIVE-analyse av Teie-området, må det å stemme for de kompakte utbyggingsplanene til Rema 1000 ved Teie torv ha vært Fossums mest dumdristige saltomortale i lokalpolitikken. Hans politiske alliansepartnere sitter nå utmanøvrerte og sjokkerte på sidelinjen.

Høyst sannsynlig føler også hans Sp-velgere seg sveket. De stemte jo på ham for at han skulle tjene deres interesser, ikke grådige utbyggere. Politikerne er valgt av folket og deres mandat er å styre kommunen til beste for allmennheten. Det betyr at særinteresser, i dette tilfelle Rema 1000-utbyggingen med sin omfattende endring av miljøet, må vurderes i forhold til de fellesverdier som over mange år er nedlagt i området. Teie haveby har en historisk egenart som er unik i nasjonal sammenheng. Det dreier seg om historiske og kulturelle fellesverdier som ikke kan valses ned av en eiendomsutvikler som også vil avvikle stedets egenart.

Det er disse grunnverdiene i Teie-miljøet som noen av Færder-politikerne mener de har full råderett over, helt uavhengig av at de tilhører kommunens innbyggere og velgere. Man forstår jo at utbyggerne ønsker å tjene penger, slik også høyrepolitiker Pål Ese utbasunerte etter at han hadde stemt for utbyggingen, men han skjønte ikke at han dermed misbrukte sitt politiske mandat til å gi bort verdier han ikke eide. I den sammenheng hadde vel ikke utbyggeren tapt penger om han nedskalerte prosjektet til en proper Teie-kvalitet. Utgiftene synker jo også proporsjonalt med nedskaleringen.

At to sentrale Færder-politikere, den ene endog varaordfører, har mistet sitt politiske gangsyn i dette utbyggingsprosjektet, er ikke bare foruroligende, det er også et eksempel på at de folkevalgte tror de er velgernes og kommunens herskere.

Nå finnes det en overordnet myndighet i lovverk og planverk som er blitt implementert i kommuneadministrasjonens innstilling, som konkluderte med avslag. I tillegg finnes det en masse relevant informasjon i DIVE-analysen og Riksantikvarens uttalelser. Alt dette utgjør et omfattende og tungtveiende materiale for en fornuftig og uhildet politisk behandling.

Allikevel ble alt dette grunnlagsmaterialet underkjent av seks folkevalgte politikere som har større omsorg for monsterprosjektet til eiendomsselskapet Vivaldi AS, enn det beboerne på Teie ønsker seg og administrasjonen mener er lovlig og tilrådelig. Pål Ese hevder at Teie-området må utvikles, derfor stemte han ja, men det eneste som utvikles her er nevnte eiendomsselskap, mens Teies historiske og kulturelle egenart blir rasert. Hva Sp-politikeren Richard Fossum mener for øyeblikket, er det ingen som vet. Hans velgere vet i alle fall hvem de skal stemme ut ved neste valg.

Kommentarer til denne saken