Begrepet «generasjon prestasjon» karakteriserer en flink, veltilpasset og aktiv ungdomsgenerasjon, som er opptatt av å prestere og gjøre det godt på mange områder. Den beskrivelsen kjenner Einy Bøen-Johnsen og Arsiema Amanuel Gebreyesus seg godt igjen i.

– Det er mer press enn før. Man vil prestere og være god nok, og standardene er veldig høye. Man tenker mye på hvordan man ser ut og hva man har, sier Arsiema.

– Man skal for eksempel ha dyre klær og ting, for man vil ikke skille seg ut heller, legger Einy til.

«Prosjekt Ung»

9. klassingene på Borgheim ungdomsskole har de siste ukene blitt bedre kjent med seg selv gjennom et prosjekt om ungdomstid. I «Prosjekt Ung» har de jobbet tverrfaglig om temaer som rus, kjønnsidentitet, seksuell legning, kroppspress og sosiale medier.

– Vi snakket for eksempel om kroppspress i gymmen. Der lærte vi at Barbie sin kropp ikke hadde fungert i virkeligheten, forteller 14-åringene.

Elevene ble delt inn i ulike grupper. Noen lagde mat, noen tok bilder, noen gamet og andre gikk turer. Det hele resulterte i en foreldrekveld, hvor elevene fikk vist frem det de har jobbet med. De har blant annet skrevet to tekster hver som er satt sammen til et felles magasin. Tekstene handler om ungdomstiden.

– Det er jo gøy å være ungdom også, sier Arsiema, og legger til:

– Det å finne ut av hvem du er som person er jo en veldig fin reise. Jeg har nok blitt litt bedre kjent med meg selv disse ukene.

Har dere lært noe som dere vil videreformidle til andre ungdomsskoleelever?

– Snakk mer om alt slags press! Pengepress, kroppspress og prestasjonspress, sier Arsiema.

– Enig. Det er fort gjort å tenke at man er den eneste som kjenner på det når ingen snakker om det, legger Einy til.

– Før holdt det å være god på én ting

Trine Lise Bremnes er faglærer på 9. trinn på Borgheim ungdomsskole. Hun legger godt merke til utfordringene dagens ungdom står overfor.

– Det er nok mye vanskeligere å være ung i dag enn da jeg var ung. Før holdt det å være god på én ting, men nå skal de prestere på alle arenaer. De flinke elevene er ikke bare gode på skolen, men på alt annet også, sier Bremnes.

Hun håper elevene drar nytte av skolens ungdomsprosjekt, hvor de blant annet får snakket om presset de opplever.

– Det er mye bra ungdom, og vi ser det særlig i disse ukene. Noen som for eksempel sliter i mattetimene briljerer plutselig på kjøkkenet, og det er gøy å se, forteller hun.

Samfunnsengasjert

14 år gamle Arsiema er opptatt av at ungdom skal bli hørt og tatt på alvor, og bidrar både i Ungdomsrådet og Barnevernsproffene. Barnevernsproffene er en del av Forandringsfabrikken, og består av barn og unge som har hatt tilknytning til barnevernssystemet.

Det siste året har den samfunnsengasjerte jenta bodd i fosterhjem, og hun innrømmer at det ikke alltid er like lett.

– Det er mye nytt å bli vant til, og man kan ofte føle seg delt. For eksempel når man skal feire jul, og må velge mellom den biologiske familien eller fosterfamilien, forteller hun.

Hun er åpen om familiesituasjonen med vennene sine, og har det fint slik hun har det nå.

– Jeg er glad for at det ble en løsning. Det funker bra for meg, avslutter hun med et smil.