Gå til sidens hovedinnhold

Eivind Luthen, dessverre bygger ikke den negative omtalen opp om prosjektet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eivind Luthen har et stort engasjement for pilegrimsvandring. Hans engasjement bidro for mange år siden til at det det ble etablert en satsing på pilegrimsleder også i Norge. I Vestfold har han vært en pådriver for at det skulle etableres en pilegrimsled, og han var primus motor i et samarbeid med Re, Holmestrand og Sande kommuner om en lokal merking av pilegrimsled.

Nå har hans ønske om en pilegrimsled gjennom fylket gått i oppfyllelse. Overraskelsen var derfor stor da vi kunne lese hans kommentar i Tønsberg blad 12. august. I kronikken kommer han med en rekke påstander som fylkesrådmannen mener det er grunn til å korrigere.

Pilegrim i Vestfold = omveier, asfalt og hoteller

Vestfold fylkeskommune har koordinert arbeidet med å realisere over 110 kilometer lang strekning med pilegrimsled gjennom fylket. Fylkeskommunen har samarbeidet med kommunene i fylket og Buskerud og Akershus fylkeskommuner for at det skal bli en sammenhengende pilegrimsled fra Vestfold til Gudbrandsdalsleden, og videre til Trondheim.

Prosessen er gjennomført i henhold til alle krav og regler fra den nasjonale satsingen under Kulturdepartementet. I dette arbeidet har forankring og eierskap hos kommunene vært veldig viktig, men prosessen kunne ikke foregå i alle kommunene samtidig. Den fordelte seg over fire år. Trasevalget har underveis vært gjenstand for en vurdering hos både fylkeskommunen og kommunene.

Kommunene sto deretter for innhenting av grunneiertillatelser og utarbeiding av merkeplaner som frivillige lag og organisasjoner skulle merke etter. For det er til syvende og sist grunneiernes tillatelser som har vært avgjørende for hvor det kunne merkes.

I trasevalgene har vi derfor også måttet legge visse strekninger på offentlig vei der grunneiere ikke har ønsket at leden skulle gå over deres eiendom.

Merkingen som startet i sommer, ble gjennomført på dugnad med innsats fra mange frivillige. Blant annet har kriminalomsorgen vært med på merkingen flere steder, noe Luthen selv var pådriver for.

Dugnaden var preget av velvilje og god samarbeidsånd. Det er en stor og kompleks prosess som er gjennomført på kort tid, der mangler og justeringer i merkingen rettes på fortløpende. Dette arbeidet pågår, og supplering og vedlikehold vil fortsette framover så lenge pilegrimsleden er i bruk.

Les også

Har du møtt byens nye konge?

Merkingen ble planlagt gjennomført før åpningen 3 august i år. Tidspunktet for åpningen var bestemt for flere år siden for å sammenfalle med kulturarrangementene «Peregrinus» høsten 2019 (et samarbeid mellom Vestfoldmuseene, Universitetet i Sørøst-Norge og Den norske kirke) og en nasjonal pilegrimskonferanse i Tønsberg. Pilegrimsleden gjennom Vestfold kan nå tas i bruk til lokal vandring, mens sammenkobling til leden i Buskerud og Akershus vil finne sted neste år når arbeidet i disse fylkene blir ferdig.

Langs en pilegrimsled skal det finnes overnattingstilbud for langvandrere. Det er i tillegg til hotellovernatting allerede muligheter for både gårdsovernatting og overnatting på vandrerhjem langs Tunsbergleden som går gjennom Vestfold. Det er på sikt ønskelig med flere tilbud om gårdsovernatting, rasteplasser, gårdsmat/produkter og opplevelser. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har orientert om dette i sitt nyhetsbrev «Informasjon til bonden nr. 2 - Juni 2019». En helhetlig infrastruktur med overnatting og matservering må bygges over tid, i takt med at etterspørselen øker.

En av de som er interessert i å få pilegrimsleden til å bli en suksess er nok Eivind Luthen. Dessverre bygger ikke den negative omtalen av fylkeskommunen som han fremfører i sin kronikk, opp om prosjektet. Hvorfor ikke bli med på dugnaden og merke der det er mangler? Hvorfor ikke se positivt på prosjektet og bidra på en konstruktiv måte? Hva med å anerkjenne jobben kriminalomsorgen og andre frivillige har vært med på?

Les også

Tønsberg får sin egen pilegrimsrute: – Dette er et av de prosjektene vi er mest stolte av å ha fullført

Pilegrimsleden kan være en arena hvor det er plass til mye og mange, både erfarne pilegrimer og lokalbefolkning, kunst og kulturhistorie, og bidrar til god folkehelse, reiselivsopplevelser og næringsutvikling. Dette er en satsing som skal bygges over tid, og som mange kan inkluderes i. Fylkesrådmannen håper at folk vil engasjere seg i videreutviklingen av Tunsbergleden og at det kan bli en hyggelig samarbeidsarena til glede for mange.

Kommentarer til denne saken