Petter Berg viet kollega: – Hun er et oppkomme av engasjement og godt humør

– Det er jo koselig å bli viet av ordføreren. Og vi ville ha Petter, fordi jeg kjenner ham.