TØNSBERG: Kursene arrangeres i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, og foregår på Røde Kors-huset.

– Vi trenger aktivitetsvenner. Vi har mange personer på sykehjem og i omsorgsboliger som trenger en aktivitetsvenn, sier Grethe Johnsen, som er virksomhetsleder for arbeid, aktivitet og fritid i Tønsberg kommune.

Aktivitetsvenn-konseptet er i gang i mange norske kommuner, i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

LES OGSÅ: Svein (78) fra Røde Kors leser for eldre

Kurset i Tønsberg avholdes på Røde Kors-huset i september, i to omganger, med kursstart 8. september og 15. september.

– Tønsberg kommune har frivillige som besøker personer med demens i dag, men for noen kan det oppleves som utrygt å være frivillig for personer med en sykdom man ikke vet så mye om, sier Johnsen.

Kurset tar nettopp sikte på å gi kunnskap og trygghet til dem som ønsker å være aktivitetsvenn for folk med demens.

– Dette er veldig meningsfull tid for dem som ønsker å bidra. En aktivitetsvenn kan gå tur med den demente, eller ta vedkommende med på teater. Eller rett og slett komme innom for en kopp kaffe. Vi vet at også for de demente som fort glemmer det som har skjedd, så vil gode opplevelser etterlate en god følelse og ha positiv effekt, sier Johnsen.

Hun sier at de som melder seg som aktivitetsvenn vil få en samtale med kommunen, som skal sørge for at de blir koblet med en person som passer for dem.

– Vi sørger for en kvalitetssikring av aktivitetsvennene, sier hun.

LES OGSÅ: Dette er Bent Kittelsens 25 millioners-dilemma

LES OGSÅ: Da Sverres 13 år yngre kone fikk demens, tenkte han at det burde vært motsatt