Gå til sidens hovedinnhold

Eldrerådet en politisk kamparena?

Inger Lexow har fredag 11. juni et leserinnlegg i TB der hun fyrer løs i mange retninger. Mye av det hun skriver gjelder andre organer enn eldrerådet, de får i tilfelle svare for seg. Som leder i eldrerådets er det min jobb å rette opp åpenbare feil og misforståelser i Inger Lexows framstilling.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er tre politikere som er medlemmer i eldrerådet og som er valgt av kommunestyret – en fra Arbeiderpartiet, en fra Senterpartiet og Inger Lexow fra Fremskrittspartiet.

I forrige periode var det to som var valgt politisk (ikke en som Lexow påstår), de to var Inger Lexow fra Frp og undertegnede, den gang valgt fra Ap.

De øvrige medlemmene i rådet er utpekt av forskjellige pensjonistlag – lokale pensjonistlag og pensjonistlag tilhørende andre foreninger.

Lexow påstår videre at det bl.a. er de to valgte politikerne fra Ap og Sp som politiserer utvalget og legger en sosialistisk ideologi til grunn for alle vedtak (min uthevelse). Som leder i råder er det min jobb å påse at alle meninger får komme fram og at alle forslag bli stemt over.

LES OGSÅ: Er eldrerådet de gamles talerør?

Jeg har gått gjennom alle sakene rådet har behandlet hittil – med følgende resultat:

* Eldrerådet har i alle saker, med ett unntak, enstemmig vært enig i rådmannens forslag.

* Kun i saken om private hjemmetjenester ble rådmannens innstilling ikke vedtatt enstemmig – da stemte Inger Lexow for å beholde private hjemmehjelpstjenester.

* Rådet har også uttalt seg om andre saker, men da alltid enstemmig.

Livlig fantasi

En må ha en livlig fantasi for å finne «sosialistisk ideologi» i alle disse vedtakene – i alle fall kan en jo undre seg over at Inger Lexow ikke har stemt mot.

Lexow påstår også følgende: «Åpenbart ønsker det sosialistiske flertallet i kommunestyret at alle vedtak i underliggende organer skal koordineres med hva som blir bestemt der.»

Dette minner mye om en konspirasjonsteori, men her får i tilfelle «det sosialistiske flertallet» svare for seg. Jeg har som leder i eldrerådet aldri blitt utsatt for press i en slik retning.

Helt til slutt – er eldrerådet blitt en politisk kamparena?

Gjennomgangen av sakslister og protokoller tyder på noe helt annet. Det kan derfor være interessant å få Lexows forklaring på at det ikke er spor av ideologisk kamp i eldrerådets vedtak og uttalelser.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.