For er du alene og ikke har så mange rundt deg og det som gir livet mening er å stikke innom butikken på hjørnet eller ta en daglig tur innom butikken – da er ikke helligdagene alltid noe å se fram til. Mange eldre enslige har sine faste rutiner der de treffer andre som er i samme situasjon. Steder å møtes for en kaffe og en prat. For mange gir nettopp dette å kunne treffe andre, hverdagen innhold og dagene blir ikke så lange.

I 2021 var det i Norge rundt 262.000 personer over 65 år som bodde alene. Eller du kan si ca. 32 prosent av den eldre befolkningen. Nå er det ikke alle eldre som bor alene som er ensomme eller som har dårlig psykisk helse eller økt sårbarhet for fysiske helseproblemer. Men faktum er at av ca. 820.000 personer over 65 år oppgir en betydelig andel av disse å ha psykiske helseplager.

LES OGSÅ: Støre besøkte Tønsberg: – Oppvekst og eldreomsorg er viktigst

Det bør «ringe noen klokker» når en undersøkelse fra Nasjonalt folkehelseinstitutt i 2015 viste at 19 prosent av personer over 65 år hadde symptomer på depresjon og 9 prosent hadde symptomer på anst. I tillegg er det mange eldre som føler seg ensomme og isolerte. Jeg tror alle forstår at dette er med på å kunne påvirke den mentale helsen negativt. I tillegg er det mange eldre som ikke blir diagnostisert for angst eller psykisk helse. Det er på tide å sette dette på dagsordenen.

LES OGSÅ: Selvfølgelig vil jeg helst bo og dø hjemme. Men er det noe liv?

Mange deprimerte

At årene går og at du blir eldre kan ingen gjøre noe med. All statistikk viser også at antallet eldre i samfunnet øker. Det betyr at flere eldre vil oppleve tap av venner og familiemedlemmer, noe som kan føre til redusert psykisk helse. Nå skal vi alle bo lenger i eget hjem. Men hvis du har redusert fysisk helse og redusert bevegelighet, kan dette ofte føre til ensomhet og isolasjon. Det antas at opptil 20 prosent av eldre opplever symptomer på depresjon.

LES OGSÅ: Politikerne snudde i sykehjemssaken: – Dette var moro

Dette kan igjen gi liten interesse for aktiviteter de pleide å glede seg over, endringer i matlyst og søvnmønstre, tretthet og redusert energi, og problemer med hukommelse og konsentrasjon. Når du ser dette er det ikke vanskelig å forstå at ensomhet og isolasjon kan bli et stort problem.

Ikke alle har pårørende som bor i nærheten. I tillegg er som regel pårørende i arbeid med barn og egen familie. Det betyr at det blir umulig å være hos eldre med sykdom «døgnet rundt». Det er ingen enkel sak for mennesker som hele sitt liv har vært aktive å «bli sittende og liggende» sine siste år – ofte mange timer i døgnet alene.

LES OGSÅ: Ap-Trude om det nye sykehjemsvedtaket: – Dette bekymrer meg voldsomt

Det må handles nå!

Å bo hjemme alenenår du ikke klarer deg selv med mat og medisiner og hygiene er et tap for de fleste. Det er det er viktig å kunne tilrettelegge omsorgsboliger med 24 timers bemanning. Når vi får eldre mennesker med større og mer alvorlige fysiske og mentale sykdommer trenger de kommunale tjenestene å styrkes med både bemanning og kunnskap. Jeg tenker at kommunen nesten blir et «sykehus i hjemmet» der det for eksempel må gis surstoff, sondemat og tas blodprøver etc.

LES OGSÅ: SV-Olav langer ut mot Høyres sykehjemsforslag: – Henger igjen på 1950-tallet

I tillegg trenger de som er så syke at de ikke kan dusje, lage seg mat, kle av og på seg, rydde og vaske i hjemmet – de så omtalte «varme hendene». De trenger menneskelig kontakt. Noen som har tid til å «bry seg om». Dette betyr igjen en sterk opprustning av hjemmetjenestene. Det hjelper ikke bare med omsorgsboliger med bemanning hvis det ikke er nok kunnskap og ikke nok tid å være til stede når du trenger det.

LES OGSÅ: Dette er slapp politikk!

Når alderdommen «tar deg» og du går inn i dine siste leveår – da er tiden kanskje aller viktigst til å ha det trygt og godt. Vi snakker om en verdig avslutning på livet.

Her har vi store utfordringer. Eldrebølgen har vi lenge snakket om. Det hjelper ikke bare å snakke. Det må handles. Og det fort!