De små tingene for dem som trenger det mest, dem som ikke er så mange, dem som oftest ikke er deg. Hardt skadde eller funksjonshemmede, inkontinente med behov for bleier, mennesker med en svært alvorlig genfeil som står i fare for psykisk utviklingshemming, personer med tannregulering, dagpengemottakere, brukere av fri rettshjelp, blinde. De som har høye kostnader til spesialkosthold pga. sykdom. Sterkt pleietrengende pasienter, multihandikappede eller trafikkskadde. Pårørende til alvorlig syke barn.

Noen av de gruppene som vi heldigvis ikke tilhører (ennå), noen av de gruppene som har måttet tåle kutt i ordninger som gir dem et verdig liv. Mange av disse eksemplene har en naturlig og god forklaring, sier Henrik Asheim fra Høyre. Kutt på 30 millioner for bleier? «Brukerne skal fremdeles få produktene de har rett på, bare kanskje andre produkter enn i dag», sier Høyre. Helsearbeidere forteller oss at mamma ikke lenger vil få buksebleie hun kan ta på selv. Det er for dyrt at hun kan ordne seg selv på wc. Er det billigere at våre eldre ikke rekker å gå på do og trenger hjelp til å ta på ren bleie?

300 millioner kutter regjeringen i pleie av hardt skadde og funksjonshemmede i kommunene. Hva sier Høyre? «Kommunene skal ta en større del av regningen, men pasientene kommer ikke til å merke noen forskjell i det hele tatt. Og dette har kommunene råd til.» Hva sier ordføreren? Har kommunen vår så god råd at vi kan være med å trylle fram 300 000 000 kr? Så pasientene ikke merker noen forskjell av kuttet?

Det må være en lettelse for dere det gjelder at kuttene dere må tåle i helsetjenester og omsorgsordninger er med å finansiere de som virkelig trenger en ny hverdag. Regjeringen lemper på formuesskatten med 690 millioner kroner og øker skatterabattene for dem som eier aksjer. Dem som virkelig har behov for en hjelpende hånd?

En dag er det deg, meg, vårt barn, våre foreldre. Da vil vi merke hvordan vi mister en velferdsstat. På samme måte som du spiser en elefant. Bit for bit.