Eik skole har vært med å støtte Slottsfjellet Barnehjem og Ressurssenter siden prosjektet startet i 2004, da landet ble rammet av en kraftig tsunami.

– Vi takker for alt det gode arbeidet og innsatsen Eik skole gjør ved innsats fra elever, lærere og familiene rundt elevene. Vi er svært takknemlige for den fine gaven vi har mottatt, sier Mukilvannan Navaratnam. Han er leder for foreningen Slottsfjellet barnehjem og ressurssenter på Sri Lanka.

Elevene samlet inn penger under arrangementet «Vi synger julen inn».

Det innsamlede beløpet er på nesten 46.000 kroner. Pengene skal gå til daglig drift for å hjelpe 20 barn på barnehjemmene, elleve barn i fosterhjemmene og til undervisning i søm, data og engelsk på ressurssenteret. Nå er pengene gitt til leder Mukilvannan Navaratnam – og nestleder og økonomiansvarlig Lisbeth Hoem

– Pengegaven har stor betydning for prosjektet og tilsvarer tre måneders drift på Sri Lanka. Vi takker for en flott innsats gjennom alle de årene som har vært, sier Mukilvannan Navaratnam