Vi har en livlig debatt om klimaendringer og om de er menneskeskapte eller ikke. Noen mener at vi ikke har klimaproblemer og at det klare flertallet av forskere som advarer sterkt mot utslipp av klimagasser tar feil.

De fleste av oss tror imidlertid på forskerne når de sier at det er klimaendringer på gang, og at årsaken er store utslipp av klimagasser gjennom lang tid. For å få bukt med utviklingen er vi derfor nødt til å redusere, og på sikt avvikle bruk av fossilt brensel. Hvis ikke risikerer vi at naturen slår tilbake og at klimaet kommer inn i en irreversibel og katastrofal utvikling. Signalene er der allerede for dem som vil se.
I dag klarer vi å brødfø en befolkning på over 7 milliarder mennesker på jorden. For å få til det måtte vi bruke fossilt brensel i enorme mengder. I dag har vi verktøyet som skal til for å kunne gjøre dette med bærekraftige energikilder. Men det må politisk vilje til og vi må prioritere.
Her i Norge ser vi klimaendringene på flere måter. Isbreer smelter raskere, tregrensen flyttes oppover, og vi får flere jordras og lokale flommer på grunn av intens nedbør. En millimeter nedbør er en liter pr. m2. Det vil si en million liter eller 1000 m3 pr km2. Når vi får mange mm i løpet av et par timer, som vi har sett eksempler på er det ufattelige vannmengder som fosser gjennom bekker og elver som ikke klarer å ta unna. Dermed får vi jord- og steinras og hus blir skylt i elva. Det har skjedd før gjennom historien, men ikke i et slikt omfang som nå.

Med dagens teknologi er det strengt tatt unødvendig å brenne kull, olje og gass. Hver time mottar jordkloden mer energi fra solen enn vår sivilisasjon bruker i løpet av et helt år. Utviklingen for å utnytte denne solenergien går heldigvis kjempefort. Solcellepaneler, vindkraft, vannkraft og bioenergi utvikles i stor fart i hele den industrialiserte verden. Hvis vi opprettholder presset på våre politikere vil denne utviklingen gjøre at fossilt brensel fases ut etter hvert som bærekraftige alternative energikilder som sol, vind og vannkraft tar over.

I 2000 var andelen bærekraftig energi i verden 15%, i dag er den bærekraftige andelen 27% og i 2050 er den forventet å være 73%. (McKinsey Energy Insight jan. 2019). I Norge ligger vi allerede på 70% fordi vi har vannkraft. Vi har imidlertid muligheter for å komme nesten ned mot 0 og det bør være målet.

Vi har allerede begynt å utvikle og ta i bruk elektriske ferger, utprøving av elektriske kortdistanse fly er i gang og LED-lys som bruker bare en brøkdel av energien de gamle lyspærene og lysrørene brukte, har blitt helt dominerende i markedet. Elektriske personbiler er i ferd med å ta helt over. De store bilprodusentene har kommet på banen og de gammeldagse fossilbilene vil forsvinne av seg selv når det blir et gjennombrudd internasjonalt for elbiler slik det har blitt i Norge. Elektriske varebiler finnes allerede på markedet og elektriske lastebiler kommer.
Avviklingen av fossile energi må gjøres raskt, men gradvis og planlagt. Slik kan vi få tid til å bygge opp alternativ bærekraftig industri samtidig som at den fossile reduseres. Kanskje noen av oss til og med må stramme inn livremmen litt. Det har vi råd til hvis våre politikere tør å prioritere.

Menneskeheten har opplevd steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder, opplysningstid, industriell revolusjon, fossilalder og atomalder. Nå må vi avvikle fossilalderen og gjøre energibruk bærekraftig. Det kan vi klare.
Noe av det mest gledelige som har skjedd er at ungdommen står frem og protesterer mot all den politiske somlingen. Dette gjør at vi gamlinger kan være litt optimistiske.