Alle elever skal ha de samme mulighetene til hjelp i undervisningen. Hjemmelekser gjør i praksis det umulig. Noen elever har verken en god arbeidsplass hjemme eller foreldre med forutsetninger til å hjelpe. Andre elever har derimot både foreldre som kan hjelpe selv, og muligheten til å få ekstra privat leksehjelp. Dermed blir elevene med dårligere forutsetninger for å få hjelp hengende enda lenger bak i undervisningen enn de kanskje gjør fra før. På den måten blir skjevhetene i samfunnet forsterket.

Voksne har fri etter jobb. Det fortjener barn også. Når elevene først kommer hjem, skal de ha fri, ikke sitte med en forlenget skolehverdag inn i det uendelige. De skal få bruke fritiden på lek, fritidsaktiviteter og hvile. Det burde vært en selvfølge. Også FNs barnekonvensjon, som Norge er forpliktet til å følge, sier klart og tydelig at barn har rett til hvile, fritid, lek og fritidsaktiviteter. Ikke bare vil dette gi en bedre hverdag for barna, det vil også gi en bedre arbeidsdag for lærerne, og en bedre hverdag for familiene.

Noen mener at behovet for repetisjon gjør lekser nødvendig. Men repetisjon av oppgaver bør heller gjøres på skolen – med økt bemanning og eventuelt noe utvidet skoledag, for eksempel et kvarter. Slik vil leksene kunne gjøres under faglig veiledning, og alle elever vil få det samme tilbudet. Samtidig vil barn og unges viktige fritid forbli nettopp fritid.

Andre samarbeidsmåter

Andre mener lekser er foreldrenes mulighet til å kunne følge barnas undervisningsopplegg. Slik er det heller ikke. Alle skoler plikter å informere foresatte om læreplanen, og samarbeid mellom foresatte og skolen bør foregå via annen dialog enn gjennom lekser. Dette skal også skolene tilrettelegge for.

I skrivende stund jobber Stortinget med en ny opplæringslov. I denne loven foreslår regjeringen å lovfeste at lærerne skal kunne gi lekser. Kunnskapsminister Tonje Brenna hadde en gylden mulighet til å gjøre noe med forskjellene i skolen, i stedet velger hun å forsterke dem. SV er skuffet over at regjeringen foreslår denne lovendringen, i stedet for å ta kampen for de elevene som ikke har like ressurssterke foreldre som en del andre har.

Vi i Tønsberg SV vil ta opp kampen for at Tønsberg skal ha skoler uten hjemmelekser. Derfor fremmer vi sammen med Rødt allerede denne uken forslag om at Tønsberg skal bli leksefri kommune!