Dette har det vært alarmert om mer enn én gang i den senere tid. Hva er det myndighetene tenker på når de vender ryggen til en så negativ utvikling, som ser ut til å fortsette? Det er dessverre nåværende og kommende pasienter som må betale prisen, som kanskje ikke vil få en forsvarlig oppfølging.

En optimal faglig sikkerhet for pasientene er det bare legene som kan sikre. Det har de siste årene vært gjort altfor lite for å få flere til å satse på legestudiet, samt å legge til rette for at flere vil satse på en sykepleierutdannelse. Det er på tide at politikerne setter seg ned og ser struktureringen av helsepersonellet i en kontekst av hele arbeidssituasjonen og sikkerheten for pasientene.

Det kan nevnes lønnsforhold i forhold til antall arbeidstimer, som idag er under enhver kritikk i forhold til forsvarligheten. Jeg synes det er på tide å kreve at politikerne tar dette opp straks, på høyeste hold! Jeg tror ikke noen vil være fornøyd med å bli innlagt på sykehuset idag og oppleve at det er mangel på leger og at man blir usikker på at en korrekt diagnose er gitt og behandlingen forsvarlig utredet. Det berører oss alle, ikke glem det!

Det burde vært en folkeaksjon i Tønsberg med krav om at dette blir gjort noe med. Jeg vil minne om at Norge for tiden hauger inn penger gjennom en oljepris som er på vei opp mot 150 dollar pr. fat, og gassleveranser som også gir milliarder i statskassen. Ja, politikerne har vel funnet ut at dette er en storslått melkeku for staten.

Forøvrig: Når strømprisene er på vei opp mot 10 kr pr. kilowattime, burde det komme et minimumskrav om en fast strømpris på 50 øre pr. kilowattime.