De vil bygge vindparker i den sørlige Nordsjøen, bestialske dødsfeller for ca. 50 trekkfuglarter, 15 arter flaggermus og ti sommerfuglarter som gjør sitt beste for å komme på besøk hos oss. Alle disse tjener også en hensikt i økologien og bidrar til biologisk balanse, som også påvirker matproduksjonen for oss, de mest egoistiske og hensynsløse skapninger som finnes på jorden.

Og ennå har jeg ikke nevnt livet i havet! Hvor kabler som danner elektromagnetiske felter som forstyrrer fisk og spesielt yngel, slik at de svømmer alle andre retninger enn dit de skal for å innta den plass og betydning de har i et økologisk samspill. During og brumming fra møllene forstyrrer hval og andre havlevende dyr, slik at de kjører seg selv opp på strendene i nærmest kollektive selvmord.

Disse fem partiene fremstår dermed, for meg, som representanter for noe av det verste i menneskenaturen og i menneskehetens historie. Spørsmålet er hvordan de i det hele tatt kan fatte slike beslutninger?

LES OGSÅ:

Maktbehov

I all hovedsak er det nok de enkelte partienes skrikende behov for mer makt og innflytelse, den tilfredsstillelsen som de nå måtte få, vil eventuelle fremtidige generasjoner klandre dem innstendig for, så den opphøyelsen disse partiene nå føler de oppnår, vil trolig få en svært ubehagelig ettersmak.

Det heller samtidig mot at KrF og MDG ønsker at dette vil hjelpe dem i valgkampen, jeg håper og tror den norske befolkning gjennomskuer dem, og samtidig forstår hvor dette kan føre hen, og viser sin motvilje for disse høyst udemokratiske planene ved valgurnene.

LES OGSÅ:

Har Norge et så ekstremt energibehov som spesielt regjeringens representanter hevder? Hvorfor oppsto da dette skrikende behovet først når den sittende regjering tiltrådte og det ble åpnet for utstrakt eksport av vår rene vannkraft? Det hele er bygd på forvridde og illusoriske beskrivelser som ligger langt unna de faktiske forhold, med andre ord: Det er propaganda, og kanskje en villet svekking av den norske velferdsstaten for tilpasning til EU?

LES OGSÅ:

Les også

Kampen om kraften

Hvorfor ikke oppgradere?

Hvis det var slik at vi hadde dette enorme kraftbehovet, hvorfor tillater de da at f.eks. TikTok, en beryktet kinesisk meldingstjeneste, skal få kraft tilsvarende en norsk småby? Hvorfor hadde de ikke da startet en satsing på oppgradering av våre vannkraftverk, hvor effekten for enkelte med mer moderne utstyr og optimalisert drift kunne doblet produksjonen?

Les også

NVE dropper Skaga – men vi trenger strømmen

LES OGSÅ:

Det finnes vassdrag som kan utbygges eller allerede utbygde vassdrag hvor det kan settes inn flere kraftstasjoner, eller der magasinenes kapasitet kan økes. Hvorfor startet de ikke med en oppgradering av linjenettet? Tapene i linjenettet kan reduseres vesentlig bare ved å øke ledningstverrsnittet og sette inn flere trafostasjoner.

Hvorfor ikke innføre mer effektiv energiøkonomisering – spesielt på offentlige bygg og installasjoner, her er det mye å hente!

LES OGSÅ:

Påtatt dommedagsvarsel

Påstandene om at vi har en klimakrise, noe som ennå kun finnes i godt betalte «klimaforskeres» statistikker og grafer, er med å legge føringene.

Les også

Grønt hykleri

LES OGSÅ:

Økningen av CO₂ i atmosfæren tillegges enorm betydning, selv om den i klodens historiske sammenheng er ubetydelig, men har bidratt til at vi nå har en klode som er 20 prosent grønnere og frodigere enn ved forrige århundreskifte. Denne karbondioksidet er derfor tvert imot med på å sikre tilgang av mat for jordens økende befolkning, men for disse andre er den et påtatt «dommedagsvarsel».

Les også

Havvind vil ødelegge turismen langs Vestfold-kysten

LES OGSÅ:

Her er det ikke jeg og mine meningsfeller som er konspirasjonsteoretikerne, men rett og slett regjeringen og dennes medløpere. Det er de som lik Don Quixote kjemper mot sine innbilte fiender, og ikke har mot til å vedkjenne seg de usynlige spøkelser. KrF og MDG må i dette narrespillet ta til takke med den tvilsomme æren å spille Sancho Panza, Don Quixotes noe enfoldige «væpner». Men deres enfold fritar dem slett ikke for det ansvar de påtar seg. Og vi kan ikke tilgi – for de vet hva de gjør!