Gå til sidens hovedinnhold

En god barndom varer hele livet

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle vi som har levd en stund har både hørt og sagt at de unge er fremtiden og at barna er det dyrebareste vi har. I disse dager er vi opptatt av miljøspørsmålet, slik at våre barn og barnebarn skal få arve en klode som de kan bo og leve på. Vi heier på at miljø og klima må være en viktig del av politikken fremover. Men vi må på samme tid også sørge for at de barna som skal arve jorden, får en trygg og god barndom som kan gi de et godt fundament for voksenlivet.

Vi i Tønsberg KrF er opptatt av å styrke familien, slik at barna kan vokse opp i trygge hjem. Vi ønsker derfor at alle nye foreldre får tilbud om foreldreveiledningskurs som også har fokus på hvordan de kan leve godt sammen som par. Vi tror at dette vil gi foreldre gode verktøy for foreldrerollen, samt at det bygger ned barrierer for å søke hjelp hvis ting kan bli krevende. Trygge familierelasjoner er viktig for samfunnet vårt!

I barnehage og skole må vi fortsette arbeidet mot mobbing. Vi trenger en økt bemanning i barnehagene, så vi har nok ansatte tilstede gjennom hele dagen. Ved levering om morgenen er det helt nødvendig at det er nok ansatte til å møte barna. For både barna og foreldrene blir det en bedre dag hvis avskjeden om morgenen er grei. Nok ansatte er også viktig for å se de barna som trenger ekstra ressurser eller for å forhindre mobbing. Vi i Tønsberg KrF ønsker derfor å styrke bemanningen i barnehagene.

Tønsberg har en god skole, men vi kan allikevel ikke slå oss til ro med det. Vi ønsker at skolen på enda tydeligere måte må det legges til rette for læring gjennom lek. Særlig ønsker vi at 6-åringene i skolen må få en bedre skolehverdag, med mindre krav til testing og kartlegging og mer tid til lek og undring. Skolen må tilpasse seg 6-åringene og ikke omvendt. Vi tror at mer lek og bygging av gode sosiale relasjoner i begynnelsen av skolegangen vil være med på å gi alle barna en bedre opplevelse av skole og læring.

I tillegg ønsker vi i Tønsberg KrF å gi støtte til fritidskortet. Vi ser at fritidsaktiviteter er med på å skape et klasseskille. Det kan ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barna kan bli med. KrF har fått gjennomslag i regjeringen for å innføre fritidskortet og vi i Tønsberg KrF ønsker at kommunen også skal bidra. Et slikt fritidskort vil være med å dekke faste organiserte aktiviteter og skal være for alle barn mellom 6 og 18 år. Vi tror at dette er viktig for å gi barn og unge tilgang på sunne miljøer og forhindre utenforskap.

Tønsberg nye visjon er; Der barn ler! Da er det nettopp viktig at vi bruker ressurser på å skape en god barndom for de som vokser opp i vår kommune. Vi tror også at det vil være et viktig forebyggende arbeid som gir gevinst på sikt. Tønsberg KrF vil gå til valg på følgende motto: «Et samfunn som er bra for barna, er bra for oss alle:»

Kommentarer til denne saken