Det resulterte i at noen helsesykepleiere i skolehelsetjenesten som jobbet uønsket deltid fikk økt sin stillingsprosent. Resten ble lyst ut. Med styrkingen holder nå helsestasjonen for ungdom åpent to dager i uken, en økning med en dag.

Så noe er gjort! Likevel betyr ikke det at vi er i mål. Det er viktig å styrke laget rundt våre barn og unge, at de møter åpne dører og lyttende voksne med ulike faglige perspektiver.

LES OGSÅ: Leah (13) og Iben (16) krever at elevene får tilgang på helsesykepleier oftere: – Vi har ingen å prate med

Som følge av at Iben og Leah sa ifra om at tilbudet av helsesykepleiere har vært manglende på Vear ungdomsskole, ba jeg, som leder av utvalg for oppvekst og opplæring, om en orientering om dette i utvalgsmøtet nå i april. Vi fikk en god orientering. Den som er nysgjerrig på alt som ble sagt kan se det på kommunens streaming fra møte: https://nyetonsberg.kommunetv.no/archive/865

For den politiske ledelsen i Tønsberg kommune har det vært prinsipielt viktig at elevene skal oppleve at de har innvirkning på eget tilbud og skolehverdag. Dette er viktig både fordi de vet hvor skoen trykker, men også fordi de ikke skal oppleve avmakt. Derfor følges elevrådskonferansene og resultatene fra undersøkelsene nøye opp. Det var også grunnlaget for at ekstra bevilgningen i på 2,7 millioner i 2022.

LES OGSÅ: Alle elever skal ha en helsesykepleier

Penger ordner ikke alt

Dessverre kan ikke alt alltid løses med økte budsjetter. Det har vært mange utfordringer med å styrke denne tjenesten som ikke handler om penger. Det har handlet om kommunens behov for å benytte disse ressursene til vaksineringen under covid. Omstillingsdyktige helsesykepleiere i kommunen tråtte til for fellesskapet.

Kommunen har også hatt store utfordringer med å få tak i søkere til stillingene som har vært utlyst. Det ble gjort forsøk med å ansette helsesykepleiere under utdanning. Det var et forsøk verdt, men lyktes ikke i alle tilfeller. Det er også slik at helsesykepleier som opparbeider relasjoner til enkel elever er viktig. Men det kan føre til lengre oppfølging og dermed reduserte muligheter for mer adhoc tilgang til deres hjelp. På Vear er det nå en ny helsesykepleier på vei inn.

LES OGSÅ: Christina er bekymret for tilbudet på skolene: – Slik kan det ikke være

En helsesykepleier skulle alle hatt mulighet til å snakke med, når utfordringene er av helsemessig art. Vi gir oss ikke.