Koronaviruset Sars Covid 19 har endret lokalsamfunnet vårt mer enn noen annen enkeltbegivenhet siden fredsvåren 1945. Mens folk den gang løp ut i gatene og slapp jubelen løs etter fem tunge år med krig, okkupasjon og materiell nød, skjer det stikk motsatte nå, 75 år etterpå: Vi tyr inn bak våre egne fire vegger, i et håp om å begrense smittespredningen mest mulig.

Men samtidig som hjemmekontor og hjemmeskole er blitt den nye hverdagen for mange av oss, er det mange som møter på jobb for å ivareta samfunnets viktigste funksjoner. Ikke minst gjelder det de ansatte i helsevesenet.

Det er imponerende å se hvordan bl.a. pensjonister med helsefaglig bakgrunn har meldt seg til tjeneste i stort antall for å avhjelpe det voldsomme trykket helsevesenet utsettes for. Bare i Tønsberg har godt over 300 personer sagt seg villige til å bidra, flere av dem leger. De fortjener all mulig anerkjennelse for å stille opp i en krevende periode.

Takket være smittevernrutiner og omfattende digitaliserin synes offentlig sektor så langt å klare å ivareta de viktigste delene av sin virksomhet. Det samme gjelder også samfunnskritiske deler av det private næringsliv, så som energiforsyning, apoteker, banker og dagligvarehandel. Også her må de ansatte strekke seg lenger enn vi kan ta for gitt, med arbeidsdager som nok blir lange og tøffe.

For store deler av privat sektor er det derimot blitt så altfor stille. Mange butikker, restauranter, kafeer, barer og kinoer er enten stengt eller opplever alvorlig omsetningssvikt. Blir krisen langvarig, kan vi ikke ta det som en selvfølge at Brygga i Tønsberg våkner til liv med alle de gamle utestedene når den er over. Eller at alle butikkene vi kjenner fortsatt vil ligge der.

Myndighetene har satt inn kraftige ekstratiltak, og det må komme mer. Med vår oljeformue har Norge ressurser til å dempe de verste virkningene av krisen. Likevel er det grunn til å frykte at ikke alle bedrifter og arbeidsplasser vil greie seg.

Samtidig ser vi at mange næringsdrivende tross alt klarer å se på situasjonen med pågangsmot og vilje til å finne nye forretningsmuligheter i en vanskelig tid. Restaurantene i Tønsberg satser nå det de kan på takeawaymat og levering hjemme hos kundene. Også flere av butikkene jobber med løsninger for hjemkjøring av varer. Mange kunder er villige til å bidra litt ekstra til kafeer og butikker de er glade i. Det lover godt for oss som samfunn og for den dagen da vi igjen kan leve som normalt.