For der inne ble EUs fjerde jernbanepakke vedtatt. De ansatte tapte altså en mangeårig kamp for å hindre norsk tilslutning til EUs jernbanepolitikk. Så nå blir det enda mer oppsplitting og anbudsutsetting, noe som vil føre til dumping av lønn og ansettelsesvilkår. Trygge jobber erstattes av utrygge. Sånn må det bli, for private selskapers mål er å ta ut profitt. Nå blir norsk jernbane en del av EUs jernbanenett og skal styres fra EU. Dette som vi stemte nei til i 1972 og 1994.

Folk flest ønsker ikke konkurraneutsetting. Regjeringspartiene derimot har statsallergi og prøver nå å få så mye som mulig over på private hender før de blir kastet. I løpet av åtte år har de alt anbudsutsatt sentrale deler av norsk jernbane som er overtatt av svenske SJ og Storbritannias verste togselskap Go Ahead.

Og der gjør Norge motsatt av andre land som har dårlig erfaring med private: Wales har nå tatt tilbake jernbanen fra private og på nytt gjort den til offentlig eiendom. Det samme i Skottland - ScotRail heter nå jernbanen der. Det samme skjedde i New Zealand for flere år siden - der kjører nå det statlige KiwiRail. Og etter at Storbritannia brøt med EU kan de nå igjen styre sin egen jernbane - slik vi alltid har gjort i Norge. I en britisk regjeringsrapport heter det nå at den privatiserte jernbanen er et forkrøplet, bysantisk system.

Derfor får britene nå en ny modell med enhetlig, statlig kontroll, den mest omfattende reorganisering siden de konservative privatiserte British Rail i 1991. Mer konkurranse skulle gi bedre tilbud og effektivitet. Slik gikk det ikke. Men Norges regjering blåser i dette og fortsetter å selge ut, og der er Knut Arild Hareide en stor skuffelse. Hvorfor Frp og KrF, som er mot EU, går med på dette, er en gåte.

LES OGSÅ: Kort utdanning, men høy lønn: Carina (23) ramlet over studiet ved en tilfeldighet

Har smuldret opp

Jernbanepolitikken er galskap. Jernbanen er smuldret opp, overskudd forsvinner ut av landet, og vårt eget Vy må nå betale 2,2 milliarder kroner for å få lov å kjøre Bergensbanen - vårt eget togselskap i vårt eget land! Og i 2018 leide Vy tog av Norsk Tog for 1,2 milliarder, Vy må altså leie tog fordi de ikke har noen selv! Så hvor er det blitt av NSBs tog? Disse utgiftene fører til høyere billlettpriser. Norsk jernbane er i dag splittet i over 20 selskaper med 54 direktører - tidligere 11 - som hever millioner i lønn!

I Aftenposten peker en forsker ved Transportøkonomisk Institutt på at strukturendringer og milliarder har rullet siste tiår, uten at dette er evaluert - og ifølge opposisjonen har Erna avslått å evaluere. Snart skal også flere InterCity-tog rundt Oslo ut på anbud; dette vil opposisjonen utsette når de har vunnet valget. Det vil også bli undersøkt om det er mulig å kjøpe seg ut av kontraktene med SJ og Go Ahead.

De økonomisk mest vellykte jernbanene i OECD-området er USA, Japan og Sveits, som har ett selskap. For er det virkelig noen som tror det går bedre når ett selskap eier skinnene, et annet eier togene mens et tredje kjører toget?

LES OGSÅ: 100 meter foran toget løp det fire-fem barn over skinnene: – Vi er bekymret

Stive priser

Å reise er blitt dyrere. Nå er det ikke lenger engangbillett til minipris når man skifter tog til et annet selskap. På Sørlandsabanen med Go Ahead har 80.000 studenter mistet retten til rabatt. På strekningen Trondheim - Oslo har prisene gått opp med SJ, og det er slutt med halv pris for pensjonister på alle avganger (okt. 2020). Før kunne man komme til Oslo for 500 kroner, nå er det inntil 1200 på enkelte avganger.

På strekningen Oslo -Stavanger hadde Vy minipris med 249 kroner. Go Ahead tar 349 kroner og dyrere for honnør, studenter og barn. Dette er bare noen eksempler fra avisene. Disse selskapene må øke prisene fordi de fikk tilslaget med ekstremt lave anbud. Trolig blir det verre.

Da SJ og Go Ahead hadde vunnet anbudet, utbrøt Venstres representant i Transport- og kommunikasjonskomitéen: "Dette er strålende, passasjerenes behov blir satt i sentrum!" Et mer solid mageplask kan knapt tenkes!

Nå skal altå EU styre norsk jernbane. Mens Ap, SV, Sp og Rødt vil arbeide for å vrake EUs jernbanepakke når Erna er borte. Og de som mener at norsk jernbane skal styres av norske politikere, de vet hva de må gjøre i september. Godt valg!