Vi gikk til valg med et ambisiøst program, med fokus på gode tjenester til familier og vern av de svakeste. Vi visste også at kommunen stod overfor store økonomiske utfordringer, så vi var forsiktige med å komme med konkrete løfter. Det var to saker der vi var tydelige: Vi ønsket ikke å innføre eiendomsskatt. Dette fordi det både rammer barnefamilier, som kan ha store hus og store lån, og eldre med egne boliger og lav pensjon. Videre ønsket vi å holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialstønad.

LES OGSÅ: Høyre-Ole advarte, men ble ikke hørt i budsjettdebatten: – Eiendomsskatt kan være eneste utvei fra ny runde i Robek

Våre partifeller i regjering har fått gjennomslag for å øke barnetrygden, og de var tydelige i sin oppfordring til at dette ikke burde medføre lavere stønad for dem som har behov for det. Jeg er derfor veldig glad for at våre samarbeidspartnere i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne var enige om å prioritere dette, slik at dette blir gjennomført i Tønsberg fra neste år.

LES OGSÅ: Disse 122 punktene vil den nye Tønsberg-makten gjennomføre i løpet av fire år – se hele den politiske plattformen her

Først ute med fritidskort?

Den økte barnetrygden gjelder barn inntil 6 år. Derfor har Kristelig Folkeparti i regjering foreslått å innføre et fritidskort for alle barn fra 6 til 18 år, der regjeringen bidrar med kr 2.000 til fritidsaktiviteter. Vi har fulgt dette opp ved å foreslå at Tønsberg kommune søker om å bli pilotkommune for dette, og er glade for at et enstemmig kommunestyre stilte seg bak dette. Inntrykket etter tre kommunestyremøter er at samarbeidsklimaet er godt, på tvers av partier.

Vi i KrF vil takke for tilliten fra våre velgere. Vi ser frem til å samarbeide, både med våre partere i posisjon, og en konstruktiv opposisjon, om å bygge den nye kommunen.