Den nylige nedbyggingen av Essoraffineriet på Slagentangen har åpnet for en helt unik mulighet til å koble fylkene sammen med en undersjøisk tunnel. Med moderne geoteknikk og bygningsfysikk kan en slik tunnel bygges for ca. 30 milliarder kroner og kanskje gi en reisetid på 15 minutter mellom fylkene. Tatt dagens trafikk over Oslofjorden i betraktning, vil en prislapp på rundt 100 kroner per passering kunne finansiere utbygging og vedlikehold om man setter en levetid på 80 år. Dette er billigere enn å ta med bilen på Bastø Fosen.

I 2014 gjorde Samferdselsdepartementet en utredning for tunnelbygging mellom Moss og Horten. Analysen viste at utbyggingen ville vært svært lønnsom, men behovet for lavest mulig nedetid og mulighet for overfart for gående og syklende gjorde at løsningen med hengebru ble favorisert, tross dobbelt så høy kostnad.

LES OGSÅ: Vil ha fergefri Oslofjord-kryssing på dagsordenen igjen

Må tenke nytt

Det er tre konklusjoner fra utredningen jeg mener bør revurderes:

1) Å bevare overfarten mellom Horten og Moss som hovedåre mellom fylkene til tross for at det demografiske sentrum i fylkene ligger lenger syd.

2) En tunnel som koster halvparten av en bro kan i prinsippet bygges med et ekstra adskilt spor, slik at for eksempel en bilbrann ikke vil stanse trafikken men kun kreve en omdirigering til nytt spor.

3) På samme måte som det er gratis overfart for gående og syklende med Bastø Fosen kan det settes opp shuttlebuss mellom Fredrikstad og Tønsberg hvert 30. minutt, med mulighet til å ta med sykkel.

LES OGSÅ: Oljeaksjon på Slagentangen stanset av politiet

Samferdsel, kultur og arbeidskraft

Sarpsborg og Fredrikstad har til sammen rundt 150.000 innbyggere, og Tønsberg og Sandefjord til sammen rundt 120.000 innbyggere. En tunnel mellom Fredrikstad og Tønsberg vil koble Sør-Norge sammen med Europa på en helt annen måte, med E6 fra Fredrikstad gjennom Sverige, Danmark og Tyskland på den ene siden, og E18 fra Tønsberg og kanskje helt til Stavanger på lengre sikt.

En tunnelforbindelse vil gi mennesker i hvert fylke en langt bedre mulighet til å bli kjent med hverandre, dele erfaringer, perspektiver og naturligvis stimulere hverandres lokale næringsliv med større valgfrihet innen arbeidsplasser, shopping, restauranter, kafeer og museer. Østfold og Vestfold har forskjellige tradisjoner for industri og næringsliv, og det er naturlig å tro at kortere reisetid mellom fylkene vil kunne bety verdifull erfaringsutveksling som vil styrke kompetansen i begge fylker.

En veistrekning mellom Østfold og Vestfold vil antakelig gi begge fylker et løft på flere områder, og selv om det er vanskelig å regne på den indirekte fortjenesten av en tunnelforbindelse utover dagens ferjeforbindelse, oppfordrer jeg politikere i fylkeshovedstedene til å vurdere denne unike muligheten og hvilke virkninger det kan gi for byutviklingen i fylkene på lengre sikt.