SV går til valg på en velferdsstat for de mange og ikke noen få såkalte verdig trengende. Du skal vite at når sykdom, eller lediggang rammer så stiller fellesskapet opp. Alle barn skal få barnetrygd og gratis SFO, også rikmannsbarna. Til gjengjeld skal rikfolk gjøre opp for seg med at høye inntekter, store formuer og arv skal beskattes noe mer.

Med universelle ordninger slipper vi å lage et enormt byråkrati som skal kontrollere at ingen tusker til seg velferdsgoder som de trenger men som de etter høyresidas tankegang ikke er verdige nok trengende til å motta.

Statsministeren var ute i forrige og ville ta fra folk sosialstøtte fordi man ikke lærte seg norsk. Dette er med på å undergrave viktige prinsipper i velferdspolitikken. Fra noe du i en gitt situasjon har krav påtal noe du må gjøre deg fortjent til. Fra et sikkerhetsnett til et premiebord.

9. september velger du retningen i fylker og kommuner. Stem SV. Godt valg.