Der ønsket jeg alle lokalpolitikere, inklusive Øyvind Jonassen, velkommen ut i det offentlige rom, med sine meningsytringer. Og spesifikt i Høyre-politikerens tilfelle forhåpentligvis mer sannferdig og virkelighetstro enn leserbrevet «Kjølner og Grøtvedt: Hvis de som lager mest støy fikk viljen sin», som jeg responderte på. Dessverre har Øyvind Jonassen ikke levert i forhold til de forhåpningene.

Min intensjon med mitt nest siste avsnitt, i mitt forrige leserbrev, var altså å forsøke å lede sporet inn i en konstruktiv, lokalpolitisk debatt. Det er åpenbart at Høyres representant i kommunestyret ikke oppfattet den intensjonen eller ønsker å bidra i så måte.

LES OGSÅ: Til Halvor Syvertsen: Det er demokratisk valgte politikere som skal ta avgjørelsene

I innlegget Øyvind Jonassen stilet til meg, kan det fremstå som om Høyres kommunestyrerepresentant forsøker å innta en mentorrolle overfor meg i hvordan han hevder demokratiet fungerer. Med den svært tabloide og banale forståelsen Jonassen formidler til meg, og alle lesere av Tønsbergs Blad, kombinert med direkte vrangforestillinger og hvor han tillegger meg utsagn jeg absolutt ikke har kommet med, fremstår Høyre-politikerens ytring gjennom avisa enda mer virkelighetsfjernt og ikke så lite arrogant.

LES OGSÅ: Virkelighetsfjernt fra Høyre-politiker Jonassen

Feiltolker

Jonassen skriver i sitt dedikerte tilsvar til meg: «Det underbygger også Syvertsen i sitt innlegg der han bestrider det demokratiske i at man fatter et flertallsvedtak som strider mot det «som Kjølner, Grøtvedt med flere har både sett og luktet seg frem til er en uheldig utvikling.» Dette er en språkdrakt og argumentasjon jeg ikke kjenner meg igjen i, og noe absolutt ikke jeg har fremført.

Jonassen skriver: «Det er politikere som er demokratisk valgt som skal ta avgjørelser, ikke løst sammensatte grupper på sosiale medier. Her registrerer jeg at mange av de som deltar aktivt i kommentarfeltene ikke ser ut til å være enige i den demokratiske styreformen vi har i Norge når avgjørelsene ikke blir i tråd med deres mening.» Jeg må igjen spørre: Hvor er det Jonassen har dette fra?

LES OGSÅ: Kjølner og Grøtvedt: Hvis de som lager mest støy fikk viljen sin

Og hvilke løst sammensatte grupper på sosiale medier er det han sikter til, i et tilsvar direkte til meg. Det kan være «Arkitekturopprøret i Tønsberg – Omtanke for byen og sjølinjen!», han kategoriserer som en av disse.

Det kunne absolutt være av interesse å vite, gjerne og hvilke andre han hentyder til. Til orientering er ikke jeg på Facebook, men uavhengig av dette er ytringsretten et helt grunnleggende element i ethvert demokrati. Har Øyvind Jonassen virkelig ikke forstått grunnprinsippene i et demokrati?

LES OGSÅ: På høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor

Venter meg mer

Jonassen er av de som har tatt avgjørelsene, tatt de politiske beslutningene på vegne av dem han, som folkevalgt, er innvalgt av. Det kan være en beslutning om at du eller andre blir boende, helt faktisk, i skyggen av et nytt høybygg. Det er disse, som er blant de, som føler på kroppen sin, natt og dag, hvordan det er å være bondefanget av «fremoverlente» lokalpolitikere, som muligens ikke evner verken å se opp eller frem, ikke ser konsekvensen av de voteringene de gjør i utvalg og kommunestyresal, eller som rett og slett kun prioriterer profitt-optimerte eiendomsbaroner fremfor lokalbefolkningen og deres livskvalitet.

I et tilsvar til undertegnede forstår jeg det kan være for meget å ønske seg i en debatt med Tønsberg Høyres Øyvind Jonassen, men jeg har altså langt større forventninger hva gjelder etterrettelighet i en politisk debatt enn det Jonassen her har fremført. Jeg ser gjerne at han argumenterer for hvorfor han voterer som han gjør og hvilke intensjoner han har i politikken. Kanskje er det så enkelt at han trives med å utøve makt og inneha en maktposisjon ovenfor andre mennesker.

LES OGSÅ: God dag, mann! Økseskaft!

Det kan fremstå som om Høyres Øyvind Jonassen misforstår med vilje – og argumenterer ut fra denne oppkonstruerte vrangforestillingen, ikke bare en gang, men i utstrakt grad og omfang. Og jeg må i den anledning tilføye: Det fremstår ikke tillitvekkende at Øyvind Jonassen innehar verv og posisjoner, og er med på å fatte vedtak som angår fellesskapet, når han vitterlig opptrer slik i offentlig debatt.

Personlig er jeg mangeårig tidligere Høyre-velger, og en av de bøkene jeg gjerne leser utdrag av om og om igjen er «Myter og virkelighet» av Kåre Willoch. Tittelen på den boka fremstår plutselig i et helt nytt lys etter å ha møtt Øyvind Jonassen i politisk debatt i Tønsbergs Blad. Tønsberg Høyre, og gjerne moderpartiet også, bør merke seg Øyvind Jonassens ukorrekthet og arrogante debattform.