Dette opplyser Sør-Øst Politidistrikt i en pressemelding fredag 17. april. I første omgang er det snakk om utstedelse av pass og saker som haster innen utlendingsforvaltningen. Det er snakk om en begrenset åpning, og kun på tre steder i politidistriktet.

– Passkontorene i Stokke og Skien vil ha begrenset tilgjengelighet fra neste uke, sier politimester Ole B. Sæverud.

Den begrensede åpningen vil føre til lavere kapasitet enn det som er normalt. Dette gjøres for å sørge for godt smittevern for både publikum og ansatte.

– Det innebærer at det er de som kan dokumentere reiser i den nærmeste tid som vil bli prioritert. Andre som prioriteres kan være de som er avhengig av pass, for eksempel forbindelse med uthenting av medisiner, sier Sæverud.

Andre som har behov for pass, for eksempel i forbindelse med reise senere år blir bedt om å vente med å bestille time.

– Alle avtaler gjøres via timebestilling på politiet.no, sier politimesteren.

Når det gjelder utlendinger som har saker hos utlendingsforvaltningen vil de bli kontaktet direkte.

– Ingen uten avtalt time vil få hjelp. Saker som vil bli prioritet i første omgang er blant annet utlendinger som er avhengig av nødvendige papirer fra norske myndigheter eller arbeidsgivere som trenger utenlandsk arbeidskraft i landbruket og som trenger oppholdskort, sier Ole B. Sæverud.

I Sør-Øst politidistrikt er det utlendingskontorene i Skien, Stokke og i Drammen som i første omgang blir åpent.