Tønsbergs Blad skriver 29.6.21 at det er svært gledelig med sammenslåing av griseslakt på Østlandet. Gjelder det også for grisene?

Det er dessverre ikke sjelden at vi også her i Norge blir gjort oppmerksom på husdyr blir behandlet dårlig, til dels svært dårlig. Disse husdyra som skal bli vår mat, fortjener de ikke god behandling også på sin «siste reis»?

Resultatet av sammenslåing mellom Rudshøgda og Ås i Tønsberg har som konsekvens at transporttiden blir cirka fem timer for mange dyr. Betyr mye for Tønsberg

Nortura sier selv at forutsetningene for god transport naturligvis må være at:

  • Forholdene på dyrebilen er gode
  • God plass og ventilasjon
  • Veikvalitet
  • Sjåførens kjørestil

Hvordan kan Nortura være sikre på at disse forutsetningene er til stede til enhver tid?

LES OGSÅ: Betyr mye for Tønsberg

Nortura har her en mulighet til å gå foran med et godt eksempel i forhold til hvordan man skal behandle dyr. Jeg ber dere – bruk den til å la dyra få en kortere transport til slaktestedet.

Bekymringen til Nortura når det gjelder transporten bør være avgjørende slik at begge slakterier beholdes.

Så fint hvis dyrevelferd kan gå foran økonomi!