Mange jenter og kvinner ønsker å bruke sin stemme i kampen om kvinners rettigheter, men mange kvier seg og føler det er best å la være å si noe. Hvorfor? For så fort en kvinne står frem om noe hun brenner for i media, risikerer hun å bli møtt med kritikk og hatefulle kommentarer fra menn. Denne kritikken kan være nok til at hun ikke ønsker å ytre sine meninger flere ganger.

Det skal være lov å bruke sin stemme, uten å være redd for å bli sett på som ei heks. Man trenger ikke være enig i alt som blir sagt, men det er viktig å se budskapet i det som blir sagt og være åpen for å høre andres meninger av og til. Det kan virke som enkelte menn driver med såkalt heksejakt, på jakt etter feminister. Så fort en kvinne mener noe i sosiale medier, så lyser ordet FEMINIST i røde bokstaver i øynene deres og hun får sinte menn etter seg. Feminist har blitt et skjellsord og det er synd at noe som er så viktig ikke blir tatt mer seriøst.

Det er mange kvinner som tør å stikke seg ut og som har gjort seg kjent som feminister. Et eksempel er Ulrikke Falch, som har vært aktiv i flere debatter og i sosiale medier for å kjempe mot kroppspress. Sammen med mange andre blir hun har møtt massiv kritikk og motstand fra menn, og noen har også gått så langt som å sende trusler og ty til personangrep. Dette er noe hun har sett seg nødt til å tåle, for det er det som er baksiden av medaljen med å være feminist i dag. Det er synd, for når man møter så mye motstand som det hun gjør, er det bare et spørsmål om tid før man ikke orker mer.

Det hadde trolig vært mange flere kvinner som hadde turt å mene noe, om det ikke hadde vært for at de da risikerer å bli stemplet med skjellsordet FEMINIST i panna. Hvorfor blir det å være feminist sett på som noe negativt? Mange kvinner ønsker å mene noe og bidra til å forbedre kvinners rettigheter. Menn må slutte å være så trangsynte og gi rom for at kvinner også kan bli hørt. Man skal kunne mene noe, uten å være redd for å bli møtt med ukonstruktiv kritikk og personangrep bare fordi man er kvinne. Er man ikke enig i noe, så er det selvfølgelig helt greit, hadde vi alle vært enig i alt så hadde jo ikke vi kvinner hatt noe å kjempe for!