I loven er kommuner i praksis gitt kompetanse til å gi tilltalelse til å bygge i strandsonen når de ønsker det. Kommuner gir tillatelser i en og en sak, og mister det store bildet av hvor mye som bygges ned. Etter 60 år med denne ordningen er det bare 30 prosent av 100-metersbeltet langs Oslofjorden som ikke er utbygd og privatisert, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det har store konsekvenser for tap av natur, friluftsliv og kystnært fiske. Dette viser klart at dagens ordning ikke fungerer.

Stortinget burde vedta en lov som klar på når det kan bygges i strandsonen. I tillegg trenger vi alle som er glade i friluftsliv ved kysten at det utvikles en helhetlig interkommunal forvaltningsplan for 100-meterssonen langs Oslofjorden. Et tydelig initiativ til en slik plan fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble dessverre stemt ned i fylkestingsmøtet 31. mars.

Men vi i MDG lover å fortsette kampen for en levelig fjord og en tilgjengelig strandsone for alle dere som er glad i friluftsliv og bading.