Gå til sidens hovedinnhold

Er du usikker på hvilke koronaregler som gjelder nå? Her får du svaret

Dette er koronatiltak og regler som gjelder per 24. mars:

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 • Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent: 1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer, 2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr, 3. apotek, 4. bandasjister, 5. optikere, 6. vinmonopol, 7. bensinstasjoner, 8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon, og 9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
 • Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.
 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det ikke kan være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Én-til-én-virksomheter

Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.

I Tønsberg kommune har elever fra femtetrinn og til og med tiende hjemmeundervisning til påske. For resten av barn og unge er det rødt nivå som gjelder.

I Færder kommune er det forsterket rødt nivå for alle barnehagebarn og elever, ihht FHIs retningslinjer.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

2 meter

Helsemyndighetene anbefaler nå å holde TO meters avstand til personer som ikke tilhører husstanden, eventuelt kohorten for barn og unge. Denne anbefalingen er på grunn av det britisk muterte viruset. Er dette ikke mulig, anbefales munnbind. Se også retningslinjer for munnbind.

Besøk

Helsemyndighetene anbefaler ikke besøk for personer som bor i kommunene Færder og Tønsberg, eller at innbyggerne i de to kommunene besøker noen andre.

Barna bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Se mer om anbefalinger for barn og unge her. Barn kan ha to besøksvenner.

Det er teknisk sett ikke ulovlig å krysse kommunegrensen for en gåtur eller lignende. Men det er ikke anbefalt nå når målet er å få ned smittetrykket. For eksempel for nøttlendingen som ønsker seg en tur på Slottsfjellet i solskinnet, eller motsatt for tønsbergenseren som vil en tur til Verdens Ende. Dette er altså ikke anbefalt.

Campingplasser

I Færder kommune gjelder:

 • Såframt forsvarlig smittevern kan ivaretas kan campingplasser i kommunen holdes åpne, med de begrensninger og på de vilkår som følger av denne forskriften og nasjonale lover og forskrifter.
 • Campingplassene skal gjennomføre egne risikoanalyser, og plikter å stenge sanitæranlegg eller i ytterste konsekvens campingplassen dersom forsvarlig smittevern ikke kan ivaretas.
 • Campingplassenes sanitæranlegg med dusj/toalettfasiliteter og anlegg/rom for tømming av campingtoaletter kan holdes åpent, såframt forsvarlig smittevern kan ivaretas. Andre fellesanlegg skal holdes stengt. Instrukser for god håndhygiene skal være tilgjengelig og gjennomførbar i alle sanitæranlegg.
 • Campingplassene skal ha gode internrutiner for å sikre at forsvarlig smittevern blir ivaretatt, som inkluderer hyppig renhold av alle kontaktpunkter og flater ved alle fellesarealer, herunder bl.a. kontaktpunkter for strøm og vannforsyning og sanitæranlegg.
 • I tillegg gjelder følgende regulering for å opprettholde forsvarlig smittevern: Bobiler og campingvogner uten fast plass skal parkeres med minst 4 meters avstand.

I Tønsberg kommune gjelder:

Stenger campingplasser

 • Alle campingplasser i kommunen skal holde stengt for camping og utleie av hytter, leiligheter, campingvogner m.m. som ikke har eget bad/wc/kjøkken.
 • Alle sanitæranlegg og fellesanlegg ved campingplasser skal holdes stengt. Tømmestasjoner kan holdes åpne.
 • Eiere av campingvogner o.l. kan ivareta nødvendig vedlikehold og tilsyn ved dagsbesøk uten overnatting mellom kl. 8 og 17.

Gjestehavn

I Færder kommune gjelder:

 • For fritidsbåter og lignende fartøy som ikke er yrkesfartøy er det forbudt å fortøye ved gjestehavner mellom kl. 20.00 og kl. 08.00.
 • Såframt forsvarlig smittevern kan ivaretas kan gjestehavner i kommunen holdes åpne mellom kl. 08:00 til kl. 20:00, med de begrensninger og på de vilkår som følger av denne forskriften og nasjonale lover og forskrifter.
 • Gjestehavnene skal gjennomføre egne risikoanalyser, og plikter stenge sanitæranlegg eller i ytterste konsekvens gjestehavnen dersom forsvarlig smittevern ikke kan ivaretas.
 • Toaletter i gjestehavnens sanitæranlegg og anlegg/rom for tømming av båttoaletter kan holdes åpent, såframt forsvarlig smittevern kan ivaretas. Andre fellesanlegg skal holdes stengt. Instrukser for god håndhygiene skal være tilgjengelig og gjennomførbar i alle sanitæranlegg.
 • Gjestehavnene skal ha gode internrutiner for å sikre at forsvarlig smittevern blir ivaretatt, som inkluderer hyppig renhold av alle kontaktpunkter og flater ved alle fellesarealer, herunder bl.a. kontaktpunkter for strøm og vannforsyning og sanitæranlegg.
 • I tillegg gjelder følgende begrensninger for å opprettholde smittevernfaglig forsvarlige avstandskrav:

a. Ingen båter kan ligge utenpå hverandre.

b. Annenhver plass i gjestehavnene skal holdes stengt.

I Tønsberg kommune gjelder:

Forbudt å fortøye ved kommunale kaier og brygger

 • For fritidsbåter og lignende fartøy som ikke er yrkesfartøy er det forbudt å fortøye ved kommunale kaier og brygger, inkludert gjestehavner mellom kl. 20.00 og kl. 08.00.
 • Sanitæranlegg i gjestehavner holdes stengt.
 • Forbudet gjelder ikke fritidsbåter og fartøy som har fast leieavtale om kai- eller båtplass.

Bobil

Dette gjelder i Færder kommune:

All oppstilling av bobil på parkeringsplasser og på offentlig grunn er forbudt, unntatt på betjente campingplasser.

Dette gjelder i Tønsberg kommune:

All bruk av bobilcamping og oppstillingsplasser for bobil er forbudt.

Nasjonale regler

Her finner du oversikt over alle nasjonale regler. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.

Karantene og isolasjon

Smittekarantene: Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Reisekarantene: Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Isolasjon: Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Se mer om reiser innenlands her.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. april 2021. Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Innreiseregler til Norge: Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge. Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge: Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge: Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge: Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene: Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell: Personer som ikke bosatt (registrert i folkeregisteret) eller ikke har et egnet sted å gjennomføre karantenen på, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra karantene: Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.

Smittevern

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. Les mer om smittevernråd her.

Testing for koronavirus

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør teste seg. Les mer om symptomer og testing her. Se prøvesvaret på din koronatest her.

Risikogrupper

Personer i risikogrupper blir delt inn i to hovedgrupper: Personer med lett eller moderat økt risiko og personer med høy risiko. Gruppene får råd til hvordan forholde seg, ut ifra hvordan smittesituasjonen er i nærområdet. Les mer om risikogrupper her.

Besøk på institusjoner

I hovedsak kan du besøke personer på institusjoner. Les mer om besøk på institusjoner her.

Gravide og ammende

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset. Gravide bør følge de samme rådene som resten av befolkningen for å forebygge smitte. Les mer om gravide og ammende her.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.