Gå til sidens hovedinnhold

Er eldrerådet de gamles talerør?

Hver kommune og fylkeskommune skal ha et eldreråd. Det er lovbestemt. Formålet med rådet er at de eldre gjennom dette skal sikre «en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre i alle saker som gjelder dem».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eldrerådet er ikke et politisk utvalg i tradisjonell forstand, det er da også sammensatt hovedsakelig av representanter fra forskjellige pensjonistforeninger i kommunen.

Før sosialistene (Ap, Sp, MDG og KrF) fikk flertall i kommunestyret for to år siden, var det vanlig i tillegg å oppnevne en politiker, slik at vedkommende kunne informere det daværende bystyret om eldrerådets vedtak.

Men slik er det ikke lenger i nye Tønsberg. Nå er det valgt inn tre politikere, samt at leder og et annet medlem er erfarne tidligere bystyremedlemmer fra Arbeiderpartiet, men som nå er innvalgt fra fagforeninger. To av de tre valgte politikerne representerer det sosialistiske flertallet.

LES OGSÅ: Vi er uenig

Eldrerådet er blitt en ideologisk kamparena, der alle saker som vedrører de eldre skal skyfles inn under den kommunale paraplyen. Private ideelle organisasjoner som har drevet både sykehjem og hjemmehjelp til beste for eldre gjennom lang tid skal vekk, se f.eks. Tønsbergs Blad 11.12. 2020, « - Jeg er forbannet» og 26.7. 2019, «Også eldre må få velge selv».

Utvalgsmedlemmet Trude Viola Nordli (Ap), også leder for utvalg for mestring, helse og velferd, samt kommunestyremedlem, er blant dem som politiserer utvalget og legger en sosialistisk ideologi til grunn for alle vedtak. Eldrerådet legger premissene for kommunestyrets senere vedtak, i stedet for å uttale seg om hva som er til beste for de eldre.

LES OGSÅ: Gratulerer Arild med ny telefon!

Sosialistene dikterer?

Da saken om private hjemmetjenester skulle kunne fortsette eller ikke, uttalte Trude Viola Nordli i eldrerådet at hun ikke kunne ta stilling til saken før hun hadde drøftet dette med gruppen sin i Arbeiderpartiet. Åpenbart ønsker det sosialistiske flertallet i kommunestyret at alle vedtak i underliggende organer skal koordineres med hva som blir bestemt der.

Resultatet av dette begynner nå vise seg. Det kan kort nevnes: Redusert bruk av en-til-en støttekontakt, innføring av en mere gruppebasert tilnærming, redusert bruk av grunnbemanningen i bemannede boliger, reduserte antall lederstillinger innen psykisk helse- og miljøarbeid, økte satser blant annet for hjemmetjeneste for personer med inntekt over 3G, økte satser for trygghetsalarmer og egenbetaling for ikke-lovpålagte tjenester.

LES OGSÅ:

Kapasiteten på sykehjemsplasser i gamle Tønsberg er sprengt, med lange ventelister. Trenger dine kjære en sykehjemsplass, må de nå til Re helsehus. Til tross for dette ønsker sosialistene å stanse kommunens bruk av Marie Treschow og Maribu, to meget gode private sykehjem, eid og drevet av en ideell stiftelse.

Bare for å nevne noe.

Nei, Trude Viola, du er den siste som bør si «I rest my Case», slik du gjør i Tønsbergs Blad i dag, 9. juni. Tvert imot.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.