Europabevegelsen i Vestfold kan triumferende utbasunere i TB 25.10: «MGDere inn i Europabevegelsen». Utbruddet skyldes at et par representanter for Miljøpartiet de Grønne har latt seg velge til styret i ja til EU-organisasjonen.

Det er i og for seg interessant at trauste Høyre- og AP-folk lar seg begeistre av å ha fått inn i sine rekker folk som står for det motsatte av det partiene deres har stått for i alle år: Avvikling av oljenæringa. Eller at byråd i Oslo Hanna Marcussen – som er den ene nyfrelste – er en forkjemper for en antibil-politikk, som har fått f.eks. den brave Høyremann Fabian Stang til å gå fra konseptene. Men det har liksom ingenting med saken å gjøre, så lenge man kan enes om at EU er svaret.

Den begrunnelsen de to MDGerne skal ha gitt for sitt nyvunne Europa-engasjement, skal være: «EU er ikke problemet, men løsningen. EU har en fungerende, praktisk miljøpolitikk. EU er en drivkraft for stadig strengere miljøkrav som gjennomføres i medlemslandene. Skal Parisavtalen lykkes, er EU helt avgjørende». Mon det.

Jeg skal av plasshensyn nøye meg med noen utvalgte eksempler:
Miljødirektoratet kunne den 22.10. i år varsle at de vil foreslå et forbud mot engangsprodukter i plast. Alt er gjort klart, og man kan sette i gang. Veldig bra! De som leser hele pressemeldinga, og ikke bare overskriften, vil kunne lese følgende: «I EUs medlemsland vil forbudet tre i kraft fra 3.juli 2021 som følge av EUs direktiv om plastprodukter. Eventuell ikrafttreden av regelverket i Norge før i EU vil føre til merkostnader. Det bør vurderes om det er strid med våre EØS-rettslige forpliktelser», skriver altså Miljødirektoratet. Miljøspydspissen EU?

Danskene hadde kanskje verdens beste returflaskesystem, hvor over 90 % ble gjenbrukt. EU forlangte at Danmark skulle åpne opp for øl og mineralvann på boks, og åpnet rettssak mot Danmark. EU kjempet for øl- og mineralvannprodusentene – ikke for miljøet. Og vant. Nå forsvinner veldig mange bokser ut i naturen. Miljø eller fri flyt?

NOAH - Friends of the Earth Danmark er en skarp kritiker av hvordan EU investerer i svart energi og i transportfremmende tiltak som øker CO2-utslippene. Utvidelser av flyplasser, som i København (700 mill. kr.), etablering av Femern-forbindelsen mellom Lolland og Femern i Tyskland (1,5 mrd.) er eksempler på dette. Mer fri flyt av varer og folk på veiene og i lufta.

PÅ Fellesforbundets landsmøte for noen dager siden var det et sterkt fokus på hvordan EU, via EØS, er en sterk driver for økt godstransport på veiene. Gjennom sitt kabotasjesystem er de i ferd med å fylle våre veier med trailere, og utkonkurrere godstransport på tog og båt. Dette er kllimafiendtlig, i tillegg til at det fremmer sosial dumping og utrygg veitrafikk. Er det dette MDG-erne ønsker?
De siste to år har EU brukt 2,4 mrd Euro til Southern Gas Corridor – gass fra Aserbadjan til Italia. En rørledning som antas å være i drift i 50 år. Og forurense tilsvarende. Klima?

Den danske EU-parlamentarikeren Rina Ronja Kari siterer Greta Thunberg, da hun opplevde en klam omfavnelse fra EU-president Juncker i Bryssel: «Ja, vi har bruk for håp. Men enda mer har vi bruk for handling». I følge Rina Ronja Kari ble det innenfor EU gitt i alt 112 milliarder kroner i subsidier av fossilt brennstoff i perioden 2014-2016. Og det fortsetter, om ikke i samme takt.

Det grunnleggende å forstå med EU er at EU primært er en union skapt for økonomisk vekst, konkurranse og frihandel. Det følger av de såkalte «fire frihetene» - fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. En slik «frihet» er klimaødeleggende. Ta EUs kvotehandelssystem. En sinnrik oppfinnelse der land og bedrifter kan kjøpe seg fri fra sine klimaforpliktelser.

Noe de gjør. Kvotene er for mange, og for billige. Det gir ingen reell klimaeffekt, men fungerer som alibi. Og det er typisk for EU, fordi man tenker stort sett i økonomiske termer, med vekt på like konkurransevilkår og «one size fits all» - alt skal være likt. Da blir det fort at den som er tregest bestemmer farta. Mens de som vil gå foran trues med bøter og straff, som vi så i eksemplet med det norske plastforbudet, eller de danske glassflaskene. Økonomi trumfer alle andre hensyn i EU. «Its the economy, stupid!».