Gå til sidens hovedinnhold

Er fornybar energi det nye norske oljeeventyret?

Med landets rike naturressurser og den høye teknologiske kompetansen vi besitter innenfor en rekke fagfelt, har Norge spesielt gode forutsetninger for å tjene godt av det grønne skiftet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vet alle om de mange vannkraftverkene (1687), og vindmølleparkene (53) som sørger for at vi kan opprettholde en miljøvennlig kraftproduksjon på 98 % nasjonalt og 100 % på mange regionale områder. Men, forbedringspotensialet er likevel stort.

Gamle vannkraftverk

98 % av den fornybare energien vi har kommer fra vannkraft og hjelper stort i arbeidet mot Norges grønne skifte, men mange av de operative kraftverkene har i dag gamle turbiner og maskineri som gjør strømproduksjon mindre effektivt enn den kunne vert. NVE har konkludert med at en utskifting av løpehjul og annet utstyr på alle kraftverk der dette trengs kan øke den nasjonale energiproduksjonen med 4,5 twh alene, som har en samlet salgsverdi på rundt 38 milliarder. (merk at strømpriser kan variere kraftig).

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Dette potensialet kan økes ytterligere hvis man forbedrer vannvei, inntak og transformatorer og åpner for overføring av vann fra andre nedbørsfelt osv.

Likevel er ikke oppgraderinger og utvidelser av eldre vannkraftverk og vannmagasiner det området Norge har størst potensial. Når man snakker om betydelige økinger i energiproduksjonen snakkes det i hovedsak om storsatsinger innenfor vindkraft.

Vindkraft

Det er innenfor vindkraft, og da spesielt havvind, at vi vil se den største utviklingen i tiden framover. Vindkraftindustrien har utviklet seg kraftig, og turbiner er nå blitt mye mer effektive en de tidligere har vert, dette gjør at det nå er mer aktuelt å satse på vindkraft en det har vert tidligere.

Norge har verdens tredje lengste kystlinje, og med dette medfører også et enormt havområde med gode vindforhold til vindmølleparker, som vil være ute av synet for vindmøllemotstandere og andre motparter. Etter 10 år med forskning og en halv milliard kroner i investeringer har forskningsrådet kommet fram til at en storsatsing innenfor havvind i Norge vil ha et enormt verdiskapnings- og sysselsettingspotensial.

Menon economics estimerer at havvind har potensial til å ha en sysselsetting på opptil 128.000 årsverk og en verdiskapning på 117 milliarder kroner i perioden 2020 til 2050. til sammenligning sysselsetter petroleumsindustrien i underkant av 170.000 årsverk og har en årlig omsetning på ca. 270 milliarder. Kraftproduksjonen som følger av en slik storsatsing vil ligge på tre ganger Norges energibehov, avhengig av hvor mange vindmølleparker som blir bygd.

Norge som eksportør

Ved en produksjon på tre ganger vår eget behov innenfor vindkraft alene åpner dette dørene for omfattende eksport av energi til store deler av Europa og vil gjøre Norge til en storspiller innen ren energi, med en kraftig opparbeidet kompetanse innfor de relevante fagfeltene. Dette vil da også kunne bli en viktig del av redningen etter oljen, og i fremtiden vil vi kanskje også utvikle smartere løsninger på innovative ideer som bølgeenergi og trappe opp bruken av solenergi.

Dersom verden skal nå målene i prisavtalen og kutte utslipp og avtrykk drastisk, er vi avhengig av en omfattende omstilling i næringslivet, og lede industrier som tidligere har hatt et stort klimaavtrykk, inn i en grønn retning. Norge har gode forutsetninger og muligheter på å tjene på dette.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.