Gå til sidens hovedinnhold

Er ikke alle barn like mye verdt?

Artikkelen er over 1 år gammel

Når to eller flere kommuner slår seg sammen, forventer man at avgifter og satser av forskjellige slag harmoniseres. Dette har da også stort sett skjedd i den nye kommunen Tønsberg-Re, men med et uforståelig unntak:

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I gamle Tønsberg ga man de private barnehagene et tilskudd basert på driftskostnadene til de kommunale barnehagene, men justert to år bakover i tid. Re, derimot, ga dette tilskuddet ut fra dagenes kostnadsnivå.

Praksisen med tidsjusteringen medførte en forskjell i bidraget på mer enn 16.000 kroner per barn under tre år i Tønsberg-barnehagenes disfavør. Dette igjen betydde mer enn en halv million i forskjell på bidragene til en gjennomsnittlig stor barnehage.

LES OGSÅ: Fem barnehager i Tønsberg brøt loven

Man må her ikke glemme at Tønsberg er helt avhengig av private barnehager for å kunne dekke den lovpålagte etterspørselen. I gamle Tønsberg var det omtrent et likt antall private og kommunale barnehager. Det hører med til bildet at de private barnehagene heller ikke fikk sin tilsvarende andel av de mange såkalte «skjulte» eksterne tilskuddene til driften, slike som vedlikehold av bygninger, vaktmestertjenester, data-hjelp og den slags.

Man ser altså at de kommunale barnehagene i tillegg til de rene driftskostnadene, subsidieres av andre kommunale sektorer, altså en form for stordriftsfordel. I virkeligheten burde derfor de private få ytterligere øket sin andel av den slags, siden dette er nødvendige kostnader også for dem.

LES OGSÅ: Barnehagene ligger i samme kommune, men én av dem kan få holde åpent lenger enn den andre

Utgangspunktet for å hevde dette er at brukerne av de private tjenestene – altså barnas foresatte – jo er skattebetalere på lik linje med dem som har barna sine i de kommunale barnehagene.

Man ville forventet at politikerne derfor hadde samlet seg om enten den ene eller andre modellen for å gi tilskudd til de private barnehagene i hele kommunen.

Det har imidlertid ikke skjedd.

LES OGSÅ: Tønsberg kommune - der barn ler?

I budsjettet for 2020 forskjellsbehandles fortsatt de private barnehagene basert på de gamle kommunegrensene.
Er dette en glipp – eller skyldes det rett og slett kommunens iver etter å spare penger i en anstrengt økonomisk situasjon?

Kommentarer til denne saken