Dette er uten tvil en sterk påstand siden Vestfold har hatt mange flinke politikere, men CVen til Morten er imponerende. Etter et dypdykk i lokalavisene og innsideinformasjon kan jeg nevne følgende:

Oppgradering av Hvalfangstmuseet, industriområdet Gamle Eidsfoss inn på statsbudsjettet, tilskudd til bolig og jobb til gjengangerkriminelle gjennom kirkens bymisjon, midler til Maier arena, planleggingsmidler til nytt togspor fra Stokke til Sandefjord, slettet bompengegjelden ved Presterødbakken, sikringstiltak på beredskapsveien Bispeveien, fjernet kravet om innflygningsavgift for Torp, reddet Torp flyplass under pandemien, Tønsberg ble hovedsete for politiets operasjonssentral, reddet politihøgskolen i Stavern, midler til 1000 års jubileet for slaget på Nesjar, sørget for at vestfoldbanen ble førsteprioritert i IC triangelet, midler til «sammen for livet» i Larvik, stoppet den upopulære Nøtterøykorridoren som Bane Nor ønsket seg. Reddet sidebygningen i Tønsberg som driver innenfor psykisk helse.

Som lokalpolitiker vet jeg at det er mye som skal gjøres riktig for å få igjennom saker i nærmiljøet. På Stortinget ser jeg for meg at jobben må være enda vanskeligere.

Jeg er fullstendig klar over at informasjonsflyten er enklere å få fram nå enn tidligere, men jeg stiller allikevel spørsmålet om det er noen har gjort mer for Vestfold enn Morten.