• Produsere Norge tilstrekkelig strøm til eget behov?
  • Hva er produksjopnskostnadene pr. KW/time?
  • Er Norge forpliktet til å levere spesifisert mengde strøm til andre land?
  • Hvis ja, hvorledes påvirker dette leveransene til Norge?
  • Hvem har fremforhandlet avtalene og hvor forpliktende er de?
  • Hvor stor autonomitet har strømleverandørene over makedspriser og ekstranasjonale levereanser?
  • Hvor stor eierandel og hvilke kontrollmekanismer har staten i styring av strømproduksjon og leveranser nasjonalt og internasjonalt?
  • Har staten styringsrett til å fastsette nettlei ogmaksimalpris pr KW/time?
  • Av totale strømpriser og nettleie: Hvor stor del sitter strømleverandører og nettselskaper med og hvor mye tjener staten?

Disse punktene er viktige for at "vanlige" mennesker og andre mennesker i Norge skal forstå hva dette handler om. Vanlige mennesker er de som har en månedslønn på ca. 48 000 kroner og som har "vanlige" støttespillere og talerør på Stortinget som har vel 83 000 kroner i månedslønn og lønnes av våre skattepenger!

Den regjeringen vi har i dag sammen med sine støttespillere leverer oppturer:

Skattene øker, drivstoffavgiftene øker, strømpriser og nettleie øker, pandemien øker, arbeidsløshet og permiteringer øker, konkurser og nedleggelsesaktiviteten øker, statens inntekter øker, inntekten fra oljevirksomheten øker, arveavgiften ønskes gjenninnført over det ganske land og eiendomskatten ønskes totalinnført. Køene hos fastleger og avtalespesialister har nesten aldri vært større og ventetiden på sykehus har aldri vært lenger.

Vi har aldri hatt en regjering med så mange "oppturer".

I en tid da vanlige mennesker, altså alle norske borgere sliter med tunge tider klarer ikke myndighetene å forstå at de er våre valgte tjenere! I tillegg holder fastlegeordningen på å rakne fullstendig! Aldri tidligere har det vært så vanskelig å få en fastlege. Legene og hjelpepersonell sliter og er grovt overarbeidet. Penger sprutes inn i helsebyråkratiet som er blitt så stort at det kan betjene mange titalls millioner mennesker. Ingen byråkrater kan vurdere,utrede, undersøke og behandle syke mennesker!

Er det rart at tilliten vår til de folkevalgte er sviktende?

Vi lures til takknemlighet fordi staten subsidierer våre skyhøye strømpriser! Staten selv hover inn penger fra høye strømpriser i utlandet og får tilbake i skatter og avgifter mye av det de subsidierer oss med!

Vi lures til å tro at når vår helseminister sier at bare det offentlige skal løse folks helseproblemer så er dette til å stole på selv om kritikken mot vårt helsevesen både fra det offentlige, helsevesent selv og folk nesten ikke har vært større.

Løsningsorienterte fagfolk og eksperter neglisjeres, latterliggjøres, umyndiggjøres og ties ihjel.

Vi må få løsningsorienterte politikere som er beviste sin samfunnstjenende rolle.