I bunn og grunn vil det bli en flytende pensjonsalder hvor pensjonsalderen blir høyere fordi vi lever lenger. For oss som er født på 90-tallet vil det bety at vår pensjonsalder vil bli rundt 70 år, mens nedre pensjonsalder blir rundt 65 år, ettersom forslaget tilsier at pensjonsalderen vil øke med omtrent ett år pr. tiende år.

Det vil være fordeler og ulemper med dette dersom forslaget går igjennom, men det er ingen tvil om at det å spare på egen hånd blir enda mer viktig hvis du vil opprettholde tilnærmet samme levestandard som pensjonist. Er det lenge igjen til du skal pensjonere deg – vurder å øke aksjeandelen på tjenestepensjonen din dersom du jobber i privat sektor.

Pensjonsutvalget konkluderer med at reformen er økonomisk bærekraftig, men at den ikke er sosialt bærekraftig for spesielt minstepensjonister og uføre.

Det positive med utredningen er at minstepensjonistene vil få mer å rutte med, da denne vil reguleres i takt med lønnsveksten. Det er også foreslått at de får lengre opptjeningstid, som igjen vil gi økt pensjon. Noe som bare skulle mangle ettersom dagens enslige minstepensjonister lever under EUs fattigdomsgrense.