Noe av det enkleste i livet er å komme med kritikk. Ikke minst til ting man selv ikke gjør noe med. Denne gangen gjelder det byjubileet vårt. Det har vært utrolig mye kritikk. Ja, mye kunne vært gjort, men vi som ikke jobber i kommunen har ikke fullstendig innsyn i alt kommunen har jobbet med, prøvd og søkt om. Jeg velger å tro at kommunen har satt store mål for jubileet, og jobbet mye i forkant. Likevel er det mye som ikke har falt på plass. Mye skyldes korona, men selvsagt ikke alt.

Flagg og bannere kunne vært hengt opp uansett. Der har Tønsberg mye å lære fra andre byer. Det har vært jobbet med å skaffe nye skilt på innfartsveiene, men behandlingstiden hos SVV tar utrolig lang tid. Mange har kommet med gode ideer om jubileet, og mange føler at ingenting er gjort. Ingenting, sier du? Det har faktisk skjedd ganske mye, og mer kommer.

Mange påstår at de ikke har visst om dette jubileet, men da har man fulgt lite med i timen. Har man lest TB i papirutgave eller på nettet bør man ha fått med seg det. Det er også ting i byen som forteller om jubileet.

Men noe jeg savner er en tydelig markering i byens største avis, TB. Da avisen fylte 250 år så man en logo for dette hele året, men hvor står det at byen fyller 1150 år? Det er ikke bare kommunen som skal markere et byjubileum. Alle som driver med næring og underholdning burde markert det på et vis. Alt som skjedde i 2021 burde hatt en eller annen link inn mot jubileet. Det kunne vært en logo på plakater, annonser osv. Og byens restaurantliv kunne ha markert dette på sine menyer.

Men nok om det som IKKE er gjort. Jeg synes det er viktig å få fram det som FAKTISK er gjort, og hva som kommer:

 • Det er skrevet en helt ny Tønsberglåt som har blitt spilt på P1.
 • Det er blitt laget en helt egen Tønsbergdans som ligger på Youtube.
 • Slottsfjellstårnet har komme ned til byens gater i form av blomsterkasser.
 • Det er satt opp et helt nytt Kristinaspel til jubileet.
 • Det arrangeres Saganatt 1. oktober.
 • En italiensk komponist har i forbindelse med jubileet skrevet en suite over Tønsbergsangen. Urfremført av domkantor Espen Melbø i Tønsberg domkirke 11/8.
 • Det er laget et hefte som er distribuert til alle husstander.
 • En historisk bok stilles ut på museet – Kristinapsalteret – fra 28. august.
 • Domkirken menighet skal arrangere seilermesse 3. oktober.
 • Norsk borgsenter er åpnet.
 • Jahn Teigen-museet er åpnet.
 • Slottsfjellet lyssettes 30. september.
 • Jubileumskonsert med Tønsberg domkor 3. oktober.
 • Arrangementer på Tønsberg og Færder bibliotek
 • Ung i Sagabyen på Støperiet 7. oktober
 • Ordnært – en litterær festdag 9. oktober

Sikkert mye, mye mer man kunne gjort, men jeg vil gjerne trekke fram det som faktisk ER gjort. Byen er jo ikke blottet for markering!

Med tanke på framtidige markeringer i byen har jeg følgende innspill:

I svært mange byer rundt om i Norge henger det flagg, bannere og beachflagg overalt. Ikke minst på alle innfartsveier. Jeg har snakket med Cicero Grafisk, og de mener at det går an å feste stativer til lyktestolper, husvegger og andre steder som kan henge der permanent. Så bytter man kun ut flaggene. Det kunne vært gjort på lyktestolpene inn mot byen på Semslinna, og inn mot tunnelen. Selvsagt Halvdan Wilhelmsens Alle, Nedre Langgate, brygga og Storgata. Her er det muligheter for å kunne markere Middelalderfestival, matfestivaler, Slottsfjell, vikingfestival osv på en enda bedre måte enn nå. Men er noen villige til å ta kostnadene og jobben med dette? Andre får det jo til, og hvorfor ikke Tønsberg?