I lengre tid har diskusjoner og debatter holdt på om «bemanningsnormen» og «pedagognormen». De aller fleste som jobber i barnehagen er enig i at ingen av disse er gode nok slik de er i dag. Det som er bra med dem er at politikerne på Stortinget og i regjeringen har innsett at man MÅ se på bemanningen for at barnehagene skal bli «best» for barna våre. I barnehagen vil vi være både «til stede» og «deltagende».

Men skal du jobbe i barnehagen i dag, skal du følge godt med. Du har lover og regler du skal følge ned på detaljnivå. Man kan nevne de mest kjente som «rammeplanen» og «barnehageloven», så kommer det i dem en rekke ting barna skal kunne utifra alder. For de som jobber i barnehagen har en rekke SKAL-punkter ut ifra dette igjen. Ansatte skal også følge med på om barna kan prate, gå, hoppe, være sosiale og bli den «beste utgaven av seg selv».

Det er også kommet klare ønsker og retningslinjer på satsing på anti-mobbing og på realfag (matte og naturfag). Jeg kan love deg at det er til å bli svimmel av. Nå har regjeringen kommet med enda et krav uten å fullfinansiere «normene» sine.

LES OGSÅ: Ordføreren fikk selskap ved bordet: – Det er ikke alt jeg kan løse, men jeg kan lytte

Strekker ikke til

"Vi vet at det hver høst er seksåringer som starter på skolen uten å kunne snakke og forstå norsk godt nok. For disse barna blir skolestarten ekstra tøff," sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V). "Derfor vil vi innføre en plikt for kommunene til å vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart," sier hun. (Utdanningsnytt.no, 3. februar 2020.) Fint det Trine, men da må vi ha flere hender i barnehagen. Vi gjør det allerede også, vi har bare ikke nok ressurser til å gjøre det skikkelig.

La oss komme til poenget: Med den bemanningen som var før, og er fortsatt, føler man at man ikke får gjort alt man vil. Man strekker ikke til fordi samtidig som man skal gjøre alt det som står over så skal det gis førsteklasses omsorg til ALLE barna som er til stede. For barna som går i barnehagen er de ansatte tryggheten borte fra mor og far. Vi må være der for alle, hele tiden.

LES OGSÅ:

Bildeserie

Ballett for liten og stor

Jeg følger med på fagtekster, og noe av det som blir skrevet om er det å være «deltagende» i barns lek. Ofte kan du få det til, men ikke alltid. Voksne kan også være med på barnets lek og svare på invitasjonene til lek som barnet kommer med. Da er det viktig at den voksne lar barnet styre leken og gir positiv respons på barnets påfunn og fantasi. For eksempel kan barnet tildele den voksne en rolle – «du er en politimann» – eller barnet finner på «regler» for leken. (G. B. Hårberg, H. H. Solhjell, G. N. Grønlid i Nasjonal digital læringsarena.)

LES OGSÅ: Barnehagebarn i Færder smittet av skabb

Må ta rollen på alvor

Personlig liker jeg «tilstedeværende» litt bedre. Det er barna som skal bestemme om vi får være med eller ikke i leken. Jeg tenker voksne i barnehagen må ta rollen vår på alvor. For meg er det viktig å være «der» for barna.

Vi må være tilstedeværende voksne som kan bidra med læring mens barna leker. Vi må kunne lese når vi bør være en del av leken og når vi bør holde oss på sidelinjen. (M. Haugeby, Borgen barnehage. i barnehage.no)

Når vi er «tilstedeværende», kan vi se mer av det som skjer rundt enn om vi er deltagende i en lek. DER kom hovedpoenget mitt: Hadde vi hatt tilfredsstillende bemanninger hele barnehagens åpningstid ville vi hatt kapasitet til å være «deltagende». I dagens barnehage ønsker vi at vi skal ha tid til alt, men det går ikke. I løpet av tiden barna er til stede er det møter, kurs, matlaging og kontor/plantid. Her kommer en beskrivelse av noe jeg selv har opplevd i en barnehage.

LES OGSÅ: Barnehage glemte igjen 3-åring på bussen

«Barna er på vei ut, flere av oss voksne kler på dem. Det er ca. 10 til 15 barn ute og jeg er den som kler på meg først og er ute i 15 minutter før neste kommer ut. Dette gikk helt fint, men tenk om noen slåss eller ett barn faller. Da ville det ikke gått så bra."

Her kommer et tenkt eksempel: «En avdeling med 15 barn. Det vil si 5 ansatte. Barna er ferdig med å spise og en ansatt skifter bleie og en pedagog er gått på kontoret for å planlegge den neste uka. Samtidig som to ansatte på avdelingen er opptatt så er det fire barna som ikke er skiftet på som har avføring i bleia og fire andre som gråter og to barn gikk innpå ett annet rom for å leke. Oversikten er borte for personalet som er igjen. Det er folkene som jobber i barnehagen som trygger, trøster og veileder barna. Da må vi ha nok ansatte gjennom hele dagen."

LES OGSÅ: Fem barnehager i Tønsberg brøt loven

Må ha flere folk

Med nok ansatte ville vi kunne både være «tilstedeværende» og «deltagende» gjennom hele dagen. Vært rollemodeller, gode voksne og vært der fullt ut for barna. En gang i fremtiden vil våre gode barnehager der barn og familier trives bli BEST.

Hjelp oss å si i fra til politikere på Stortinget og ute i de mange kommunene. Vi er på vei, men vi er ikke i mål. Samme tilskudd for hvert barn i hele landet, gjerne øremerket. Nok ansatte til å gi god omsorg. Da kommer mulighetene til å være mer «deltagende» mer og mer.

LES OGSÅ: Barnehagene ligger i samme kommune, men én av dem kan få holde åpent lenger enn den andre

Jeg har jobbet i flere barnehager, og jobber nå med å bygge opp ett selskap som på sikt skal hjelpe til med å trygge foreldre og familier enda mer. Som skal gi den samme tryggheten som man får på «foreldresamtalene» i barnehagen gjennom noe jeg kaller «samtalekaffe». Jeg håper at «Ped Opp Vestfold» også skal være en stemme til som kan rope når ting ikke stemmer der ute. Undersøk på Facebook om du vil.