Gå til sidens hovedinnhold

Esso: Nedleggelse bryter opp fagmiljøet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Esso-raffineriet på Slagentangen kan bli lagt ned og gjort om til drivstoffterminal. 280 ansatte står i fare for å miste jobben, ifølge Tønsbergs Blad 8. april. Oljealderen går ubønnhørlig mot slutten og raffinerier legges ned over hele Europa, som følge av redusert etterspørsel etter fossilt drivstoff.

Vi står overfor alvorlige klimaendringer i tida som kommer, som følge av våre utslipp av klimagasser. Det er bra at bruken av fossilt drivstoff går ned, men for de ansatte ved raffineriet er dette alvorlig. De står i fare for å miste jobb og inntekt.

Les også

Her må flere forberede seg på å miste jobben

De ansatte sitter på en enorm petrokjemisk kompetanse. Sjøl om hver og en tar med seg sin kompetanse videre til (forhåpentligvis) nytt arbeid, så betyr en nedlegging at kompetansemiljøet pulveriseres. Den kollektive kompetansen som finnes i arbeidsstokken på Slagentangen går tapt. Nettopp denne kollektive kompetansen kunne blitt brukt til å utvikle ny og mer framtidsretta industri. Dette er sløseri med ressurser. Hvorfor skjer dette?

Under kapitalismen har hver bedrift ansvar for å levere overskudd til sine eiere, og hver arbeider har ansvar for å skaffe seg sjøl et levebrød. De fleste varer og tjenester vi trenger i samfunnet, produseres etter denne privatiserte og oppstykka ansvarsmodellen, men en slik modell gjør at ingen tenker helhet. Det er ufornuftig, og fører til et enormt sløseri med ressurser. I dette tilfellet ser vi hvordan produksjon etter denne modellen fører til sløsing med kompetanse, men i andre tilfeller for eksempel innen dagligvarebransjen, blir det sløst vi med råvarer.

Rødt har i mange år snakket om behovet for en styrt omstilling fra oljenæringa. Dette er grunnen. Når vi overlater til markedet å styre, så blir det en krasjlanding, der vi mister viktige fagmiljøer. Stadig oftere ser vi at høyresidas overdrevne tro på at markedet skal løse alle problemer, viser seg å ikke stemme. Markedet styres etter kapitalistenes, eiernes behov for mest mulig overskudd. I den logikken står jakten på kortsiktig profitt i veien for langsiktig tenkning.

Les også

SV-Olav ønsker seg vindmøller på Slagentangen: – Vi må stoppe å bruke uberørt natur

Langt mer fornuftig ville det vært å invitere kompetansemiljøene i petroleumsbedrifter til nyvinning og innovasjon, og la de ansatte sjøl få stå i førersetet for en omstilling vekk fra oljenæringa. Det ville vært Rødts ønske, også for Esso Slagentangen. Nå går vi i stedet en usikker tid i møte, der vi ikke vet hva som kommer til å skje med det sterke fagmiljøet i Tønsbergbedriften.


Denne saken er bare et eksempel på de store begrensningene som finnes i kapitalismen. Arbeidsplasser, kompetansemiljøer, naturressurser er underlagt hver enkelt kapitalist og bedriftseier og deres ønske er bare maksimal profitt. Politisk kan vi bøte på dette gjennom lovverk og vedtak, men en demokratisk og fornuftig styring av produksjon er først mulig om vi bytter ut kapitalismen med en annen organisering av samfunnet.

Rødt mener de store omstillingene vi har foran oss, kombinert med det tydelige behovet for å sette natur og miljø foran profitt, gjør at tida er inne for å organisere samfunnet på andre måter. Slutt å sløse med naturressurser og kompetanse! La oss i stedet arbeide i fellesskap for å gjøre det beste ut av mulighetene våre, uten å skade natur og miljø!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.